Rhif. 10.] [Cyp. 47. YR imwm AM HYDREF, 1855. YN ADDUENEDIG A DAELUN O'B PAECH. GEOEGE MAUNDEB. Y CYNWYSÎAD. JBucheddiaeth. Cofiant am Alfred Thoinas, Ysw...... 325 Cofiant Mr. E. Lloyd, Palasau duon... 327 Duwinyddiaeth. Crist yn wylo dros bechaduriaid aned- ifeiriol: pregeth........................ 328 JEglurhadaeth. Sylw ar Marc xi. 13...................... 332 Amrywiaeth. Yr Arfaeth................................. 333 Esgeuluso oedfaon nos waith .......... 336 Ymddyddan rhwng gŵr ieuangc cref- yddol a hen ŵr digrefydd .......... 338 Llythyr oddi wrth Wesleyad oddi ar un o longau rhyfel Lloegr, at ei rieni...................................... 311 Hen ddyn y Caerau...................... 313 Beth y mue dyn yn ei wneyd wrth beehu?................................... 313 Damodion Detholedig. Grym arferiad............................. 314 Cybyddion crefÿddol..................... 344 Y Fasgedaid Llofflon : Difiyg Beiblau—Cymru a Beiblau —Pentewyn wedi ei achub o'r tân — Cerydd i'r pregethwr ar- wynebol..............»............... 346 Gwobr annysgwyliadwy—Bu agos iddo wneuthur daioni mawr—Lefi Hobbs................................. 347 Ý Golygydd. YrEisteddfod Seneddol ddiweddaf.... 347 Nodiadau ar Lyfrau newyddion. Geiriadur Y"sgrythyrol a Duwinyddol, Gan D. Hughes, B. A................. 349 Pregeth, gan y Parch. D. Silvan Evans......,............................. 351 Cofiant am y Parch. K. Newell........ 351 Marwolaethau. Mrs. S. Bevan, Aberystwyth............ 352 Barddoniaeth. Anerchiad Maban.................,....... 353 Marwolaeth fy Mam..................... 353 Penillion a gyfansoddwyd pan yn dysgwyl dechreuad y moddion...... 353 Y O-enadaeth. China....................................... 354 Xewfoundland.............................. 354 Ymacíawiad a thiriad Cenadau......... 354 Cyfraniadau................................ 354 Newyddion. Crefyddol—Tramor ; Ffraingc................................. 354 Gwladol—Tramor : Y Bhyfel .............................. 355 Crefyddol—Cartrefol: Llandudno—Leeds—Market Easen —Liverpool.......................... 355 Porthmadog..........,................. 356 Landhurst—Llanigar—Llundain—• Penmachno—Aberdâr—Bangor 357 Cymysg : Gwerthu bywiohaeth eglwysig— Lladrad go lew — Newyn yn mharadwjrs y " Seintiau " —Pre- gethau Luther..................... 358 Breuddwyd Crynwraig—Cynulleid- fa JSTegroaidd Wesleyaidd Louis- yille^—Y Drysorfa Ymhelaethiad 359 Manion..................................... 359 Ganwyd—^Priodwyd—Bu Parw...... 359 LLANIDLOES: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN W. ROWLANDS; AR WERTH HEFYD CAN YR HOLL WEINIDOSION WESLEYAIDD CYMREIG. October, 1855.