Rhip. ?.] [Cyf. 47. YR AM GOEPHENHAF, 1855. YN ADDURNEDIG A DARLUN (TR PARCH. ANSON GREEN, D.D. LLTWTDD CYNADLEDD CANADA, YN 1842. Y CYNWYSIAD. Bucheddiaeth. Elizabeth Lloyd, Corris, Talyllyn, Meirionydd ............................. 217 Coíiant am Lowry Edwards, Aberdaron 219 Duwinyddiaeth. Y Duw-ddyn: Pregeth ar Mat. ii. 23. 221 JEglurhadaeth Ysgrythyrol. Sylwadau ar Act. xiii. 9.................. 226 Sylwadau ar 2 Cron. xvii. 7—9...... 227 SylwarLucx. 14........................ 228 Atnryíciaeth. Pa niwaid sydd mewn dawnsio ?...... 229 Y Feibl Gymdeithas Frutanaidd a Thramor................................. 233 Gomer ac Ysgol Shilo eto............... 234 Anwybodaeth Glowyr Lloegr......... 235 Iachawdwriaeth wedi ei dwyn yn agos 235 Rhoddiad yr Ysbryd..................... 236 Damodion detholedig. Pa ham y mae yn ddyledswydd cyf- ranu tuag at hen Weinidogion, a Gweddwon Gweinidogion............ 237 Y Fasgedaid liloffion: Arfer Pabyddion wrth weddio—Lle y mae'r adar yn canu—Golygfa yn yr anialwch..................... 238 Y Goh/gydd. Aur a'r Efengyl........................... 240 Nodiadau ar Lyfrau neioyddion. Encyclopsedia Cambrensis—Y Gwydd- oniadur Cymreig..................... 242 Martoolaethau. Mrs. Mary Woolley, Caerau uchaf, cylchdaith Llanidloes.................. 242 Thomas Price, Llwyn Helyg, sir FflÌnt 242 JBarddoniaeth. Rhyfel a Heddwch........................ 244 Tir Groeg..................„.............. 244- Y Genadaeth. Novia Scotia.............................. 245 Derbyniadau .............................. 245 Newyddion. Crefyddol—Tramor: Ffraingc;—Australia .................. 245 Mexico Newydd.....................,.. 246 Gwladol—Tramor: YRhyfel................................. 246 Crefyddol—Cartrefol: Merthyr Tydfil—Smethwick- Caer- lleon—Haslingden—Treflynon... 247 Gwladol—Cartrefol: Y Senedd.............................. 248 Cymysg: Y caeth yn ffof yn Wisconsin...... 249 Trysorfa Ced ac Ymhelaethiad—Ar- weiniad cymedroldeb—Zephaniah Williams—Y Parch. W. Griffiths —America—Priodi ar y Sabboth 250 Mormon-wraig — Dau Babydd yn cyfreithio â'u gilydd—Dau wedi mygu................................. 251 Manion .................................... 251 Ganwyd—Priodwyd—Bu farw......... 252 LLANIDLOES: OYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN W. ROWLANDS; AR WERTH HEFYD GAN YR BOLL WEINIDOGION WEBLEYAIDD CTMREIO. July, 1855.