YR EURGRAWN WESLEYAIDD, NEU Btgsorfa WYBODAETH DDWYFOL, IACHUSOL, A CHYFFREDINOL. âl ¥ MWYMY^ a© YN ADDURNEDIG A DEUDDEG DARLUN HARDD O'R GWEINIDOGION. YN CYNWYS BUCHEDDIAETH-DUWINYDDIAETH-EGLURADAETH YSGRYTHYROL-AMRYW- IAETH-ADOLYGIANT-MARWOLAETHAUDUWIOLION-BARDDON- IAETH-CENADAETH WESLEYAIDD-NEWYDDION. CYFROL XVI, O'R AIL DREFN-RES. CYFROL XLIV, O'E DECHRE. 2laníöIoeö: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN EVAN RICHARDS; (DAN OLYGIAD JOHN JONES, Idrisyn;) AC AR WERTH HEFYD GAN YR HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD TRWY Y DYWYSOGAETH.