Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

// Riiif. 10.] YR [Cyf. 41. öKttrgrai»n SlUslegatìJìr, wB a§4©a > YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PARCH. ISAAC WHITEHOUSE. ©ÂGfl ®!LY©0A® S©^m S©mEê, ©w®s)0 y CYNWYSIAD. Bucheddiaeth. Bywgraffiad y Parch. David Evans, 2ü.... 289 Duwinyddiaeth. Gwyrthiau yr Ysgrythyrau yn cael eu cydmharu gyda gwyrthiau ffuantus y Paganiaid a'r Pahyddion..............293 Egluradaeth Ysgrythyrol. Eglurhad ar Ioan xiii. 34................296 Amrywiaeth. Trefnyddiaeth Wesleyaidd yn Nghymru 296 Cyfarchiad Blynyddol y Gynadledd......298 Sylwadau ar Pynyddau Tanllyd..........301 Esgohion duwiol, diwyd, a haelionus.... 304 Ar Gywirdeh...........................305 Twyll y Gwyrthiau Pahaidd............ 306 Llythyr ar Ddifyniaeth..................307 Y PerygloOedi......................... 308 Atebiad i Ofyniad W. R., Aberffraw......309 Adolygiant. Udgorn y Jubili; sef Tônaú a Hymnau i'w harferyd yn Nghyfarfodydd Jubili Wesleyaeth yn Nghymru.............. 309 Martcolaethau, Byr-gofìant am Mrs. Jane Jones, o Ddol- gellau................................ 3T0 Penníiìion o waith Mrs. Jones............312 - Barddoniaeth. Y Bryn Hyfryd, gfrjlaw Llangollen......312 Galar-gân er cof am John Richards, Aber- ffraw.................................. 313 Emyn ar 2 Cor. viii. 9.............,...... 313 Y Genhadaeth. Dyddlyfr y Parch. Walter Lawry........314 Tymhestl yn Ynys Nevis................315 Effeithiau dychrynllyd Paganiaeth....... 315 Newyâdion. Ceefyddol: Agoriad Capel Jubili Plwyf y Waen, Cylchdaith Llangollen...............316 Ymostyngiad yn achos y Cholera...... 317 Diwygiad yn Amlwch.................. 317 Tramoe: America—Ympryd Gwladol...........317 î Ffrainc—Cymanfa Heddwch yn Paiis.. 318 Ç^mysg: Y " Geiniogwerth" a'r Conference Wes- leyaidd............................. 318 Ci yn cael ei ladd gan Wenyn..........319 Y Cholera............................- 519 Cyfiawnder a Thrugaredd.............. 319 Y chwiliad am Syr John Franfclin....... 319 Y Mammon annghyfiawn,......j.....^. 319 Y perygl o glàddu yn*ffiy fuan......... 319 Arall.................................. 320 Ganed................................ 320 Priodwyd............................. 320 Bu farw..............................320 LLANIDLOES: ÎCYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN BENJAMIN $OBERTS;< MS WERTÄ HETYD GAN TR HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD CYMREÍG. PRIS CHWECHEINIOC.