Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ehif. 4."] yr [Cyf. 41. AI IBffiEltlLIL, a©ê®o YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PARCH. W. BRAILSFORD. ®ÄM ©ÍLV©a/Ä[5) MHRJfôY WÖÍL©®2L Y OYNWYSIAD. Bucheddiaeth. I Cofiant am y Parch. John Hughes........97 I Duwinyddiaeth. Sylwedd Pregeth ar 1 Thes. v. 25........ 101 Gorchestion milwraidd Duc Wellington 103 Ymddyddan defosij nol rhwng tri chyi'aiU wrth ddyfod o'r Gymdeithas.......... 107 Canu Mawl—Llythyr III................ 110 Dirgelwch mewn Crefydd.............. 112 Ymweliad i Galfaria.................... 113 Y Parch. E. Jones, 3ydd................ 115 'Atebiad i Ofyniad Mr. W. Williams.....115 Gofyniadau.................'............ 117 Adolygiant. Mynegiadau y Dirprwywyr er ymofyn i sefyllfa Dysgeidiaeth yn Nghymru.....117 . Y Deonglydd Berniadol, sef Esboniad man- wl ar bob Adnod yn y Testament New- ydd................................. 118 Y Beibl Amlieithawg................... 118 Marwolaethau. Cofìant am Hannah Hughes, Nanerch .. 118 Barddoniaeth. Awdl y Cyflwyniad.................... 119 Anerchiad i Rieni...................... 120 Uinellau Adgoffaol.......................120 Peroriaeth. Llangollen.—[Hymn 472.]—Gan J. Mor- gaii, Aberystwyth.................... 121 Y Genhadaeth. Dyddlyfr y Parch. Walter Lawry........122 Newyddion. Crbfyddol: Trem ar Achos y Wesleyaid yn y Myn- ^ydd-bychan........................ 123 Capelyn Mhlwyfy Waen.............. 124 Yr Achos Cymreig yn Uundain........124 Thamob: Ffrainc............................... 124 Rhufain.............................. 124 Yrlndia.............................. 125 Carteefol: Y Senedd...........................125 Deddfy Goddefiad.................... 125 DeddfPriodi.......................... 125 Cymysg: Dyngarwch President Ffrainc.......... 125 Cyfarwyddyd i ddysgu Peroriaeth..., 126 Cyfrwysder Gwraig i achub ei Gŵr.... 126 Teml luddewaidd yn Jerusalem.....12TJ Treth y Tylodion yn yr Aiban........ 126 Gwraig FÍrwythlon................... 126 Darluniad Ffrancaidd................ 126 Dywediadau Cicero.................. 127 Pysgod............................... 127 Tatws................................ 127 Y cam cyntaf........................ 127 Eithriad.............................. 127 Llongddrylliad........................ 127 California............................ 127 California eto....................... 127 Hispaen a Lloegr...................... 127 Geiriau da............................ 127 Breuddwydio ........................ 127 Un o bethau rhyfedd yr oes............ 127 Carcharor wedi dianc................ 127 Cyfnewidiad mawr.................... 127 Dywediad Gwyddel.................. 127 YPab................................ 127 Amgylchiad trallodus................ 127 Dwfr* hallt yn cael ei wneyd yn groyw.. 127 Tamaid go ddrud.................... 127 Cynhauaf Rhyfel a Chynhauaf Lloegr 128 Rhyfel a'rEfengyl.................... 128 Papyr................................ 128 Diareb Chineaidd.................... 128 Y modd i wneyd llawer o waith....... 128 Cloch amser.......................... 128 Cyflymder Gwefryddiaeth............ 128 Berwy'rDwfr........................ 128 Carcharau Lloegr................».... 128 Ganed ................................ 128 Priodwyd............................ 128 Bu farw...............................128 LLANIDLOES: JCYHOEDDEDIG ÁO AR WERTH GAN TIMOTHY JONES;j A» .WBBT.H HBFYD GAN YR HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD CYMRBIG. PRI3 CHWECHEINIOC.