Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 12.] YR [Cyf. 39. { YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PARCH. GEORGE TAYLOR. ®M1 ®íLV©QÄ[ë) M1K« W0IL©®2Se Y CYNWYSIAD. Bucheddiaeth. Cofiant am Mr. William Thomas, o St. Clears................................. 353 Duwinyddiaeth. Santeiddiad y Sabboth: Pregeth........356 Egluradaeth Ysgrythyrol. Eglurhad ar Exod. iii. 14................359 Amrywiaeth. Gwrthgiliad—hyflbrddiadau i'w ochelyd 363 Coeg-chwareufa fawr................... 366 Marwolaeth ddychrynllyd.............. 367 Y Parch. John Wesley...................368 Gwir ddedwyddwch..................... 368 Dychweliad Infidel...................... 369 Mamau duwiol yn yr Eglwys foreol......369 Bri yr Ysgrythyrau yn y prif oesau......369 Hanes John bach, y Llongwr............ 369 Gwerthfawrogrwydd Amser.............371 Cymry yn annghofio eu Hiaith.......... 371 A\vydd amFeibl........................372 Cerydd tirìon wedi ateb dyben da.......372 Âdolygiant. Geirlyfr Caerfallwch....................374 Y Dyddiadur Wesleyaidd................374 Marwolaethau. YDdangoseg............................ 378 LLANIDLOES: Byr-gofiant am Mrs. Howelis, Caerfyr- ddin..................................374 Barddoniaeth. Carol Nadolig...........................376 Llwyddiant yr Efengyl..................376 Newyddion. Crefyddol: Cyfarfod Blynyddol Machynlleth....... 377 Thamor: Hispaen............................... 377 Denmark..............................377 Switzerland...........................377 Mexico................................ 377 Cymysg : Agoriad y Senedd..................... 377 Llofruddiaeth ddychrynllyd............ 377 Ymfudwyr Gwyddelig................. 378 Y fibrdd i symud Dafaden.............. 378 Llynlleifiad............................ 378 Beth a ddaw nesaf..................... 378 Peth annghyfiredin....................378 Ganed................................ 378 Priodwyd ............................ 378 Bufarw............................... 378 |CYH0EDDEDIG AC AR WERTH GAN TIMOTHY JONES;] AR WERTH HEFTO GAN YR HOLL WBINIDOGION WESLEYÀIDD CYMREIG.