3t,HIF. 11.] YR [Cyf. 39. » Stttrgrafott îSHUsIegat&tr, YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PARCH. WILLIAM JACKSON. @/m ®[LY©0A® HHHW WHL©®2£e Y CTNW7SIÂD. Bucheddiaeth. Bywgrafliad Mr. G. Williams, Garddwr, Caernarfon............................321 Bgluradaeth Ysgrythyrol. Eglurhad ar Gen. ii. 9............... 325 Ámrywiaeth. Gwrthgiliad—ei ddrygedd, yn ei natur a'i effeithiau.............................326 Ffydd Gyfiawnbaol....................332 Gobaith Cristionogol....................333 Rhagoriaeth Cariad....................334 Cyfreithlondeb y Sabboth..............334 Mynydd Calfaria........................336 Ezeciel wrth afon Cebar................337 Breuddwyd hynod......................339 Ar Amynedd a'i ragoriaethau.......... 340 "Nac edrych yn ol"....................340 Edrych yn mlaen.................,......341 Eiddo pwy yw y goraf..................341 Cynydd y Wesleyaid....................341 Yr angenrheidrwydd o wylio............342 Gwrthuni Anniolchgarwch, gan Dr. Sotìth 342 Siampl o HaeUfrydigrwydd..............342 Gofyniadau i Mr. Bartley a Mr. W. Owen 342 Marwolaethau. Bywyd a MarwolaethMrs. Roberts, Cwm- bychan, Cylchdaith Abertawe........343 Cofiant am Miss Mary Price, Glansefin Isaf, Llandeilo Fawr.................. 344 Barddoniaeth. Cân ar Ddoethineb Gwragedd..........346 Pennülion..............................346 Y Ganaan hyfryd......................346 Ochenaìd mewn myfyr ar yr Ystanciau.. 346 Y Genhadaeth. Cynydd Cristioncgaeth yn New-Zealand 347 Yr Ynysoedd CyfeiUgar................347 Newyddion. Crefyddol: Cyfarfod Taleithiol y Gogledd........348 Cyfarfod Tê yn Horeb, ger Merthyr.... 349 Cylchwyl Capel Caerfyrddin..........349 Tramor: Mexicoa'rUnolDaleithiau.. ..,......349 Hispaen..............................349 Poland................................349 Cartrbfoi: ündeb Dysgeidiaeth yn y Deheudir.... 349 Y Dydd Diolchgarwch................351 Cymysg: Wesleyaid yn y Senedd................351 Y Gymdeithas Wesleyaidd............351 Symudiadau Aelodau................351 Damwain iArchesgob Caerefrog......351 ---------- angeuol i Foneddiges ieuanc 352 Ai iawn hyn?........................352 Haelioni crefyddol....................352 Seintiau y Dyddiau Diweddaf........352 Colled fawr.......................... 352 Grace Aquilar........................ 352 Jenny Lind..........................352 Cobden .............................. 352 Tom Thum......................... 352 Damwain hynod...................... 352 Addysg gwladol......................352 Cymun-rodd haelionus................352 Pethrhyfedd..........................352 Hir Oes..............................352 Llofruddiaeth ........................352 Yrluddewon..........................352 Ganed................................ 352 Priodwyd............................352 Bu farw............................... 352 LLANIDLOE&: ;CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN TIMOTHY JONES AR WBETH HBFYD GAN YR HOLL WEINIDOGION "WESLEYAIDD CYMBEIG. íRIS CHWECHELNIOC.