Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

r4/>* Rhif. 10.] YR [Cyf. 39. YN ADDURNEDIG A DARLUN O'R PARCH. R. MASAROON. ©ÄBÖ ®[LV©ÜÄ® 1M]1K3W WB(L©©2L Y CÎNWYSIÄD. Bucheddiaeth. Bywgraffiad Mr. G. Williams, Garddwr, Caernarfon............................289 Duwinyddiaeth. Pregeth ar 1 Ioan ü. 14, gan y Parch. John S. Jones........................294 Amrywiaeth. Y Wesleyaid a'r Addysg Gwladol.—Yr ail Anerchiad at Ieuan Gwynedd..........298 Parch i'r Sabboth yn cael ei wobrwyo... 301 Pa beth a fedraf ei wneyd i'r Iuddewon? 302 Pwy sydd yn gweithio drosoffi'í........302 YBachgenyn dû........................ 303 Trueni yr Anffyddiwr wrth farw........304 Cyfarchlad Pregethwr Methiedig at Ael- odau ei Gyfundeb....................305 Amlygiad o Gaethwasyddiaeth Americ- anaidrt................................ 305 Anffyddiaeth............................ 306 Jerusalem yn ei chyflwr presenol........308 Chwedl am Mr. Venn.................. 309 Gofyniadau.............................309 Marwoláethau. Cofiant am Roger Prichard, Prestatyn.. 309 Barddoniaeth. Y "Byd," ganMr.Bryan................312 Englynion a gyfansoddwyd o dan wendid 3L2 Y ôwynt..........;.....................312 Biriolaeth Crist.........................312 Y Genhadaeth. Rhan o Lythyr y Parch. R. B. Lyth......313 Peryglon ar yMôr......................313 Dychweliad Boneddiges o Feejee........313 Dylanwad siampl Gristionogol.........- 313 Cyfarfod Gweddi hynod................ 313 Y RhyfelynEewa...................... 314 ArsìTydol Ryfeloedd Cannibalaidd......314 Maiwolaeth Ceuhadon..................314 Tiriad y "JohnWesley" yn Sydney----315 Newyddion. Ceefyddol -.— Rhan o Gyfarchiad y Gynadledd.....315 Y Pregethwyr a fuont feirw..........316 Ail uniad y Wesleyaid yn Canada â'r Gynadledd Frutanaidd..............316 Cadwraeth y Sabboth.............., 316 Tramob : Ffrainc—Llofruddiaeth ddychrynllyd.. 316 Hispaen.............................. 317 Alexandria............................ 317 Iwerddon............................. 317 Cwymp yn mhrisiau Bwyd............ 317 Marwoldeb yn Galaway.............. 317 China................................. 317 Cartrbfol : Rhyfel debygol rhwng Ffrainc a Lloegr 317 Treth y Goleuni...................... 317 Cymysg: Amgylchiad galarus..................318 Synwyroldeb y Frân..................318 Peth hynod...........................318 Effaith Lleoedd ar Iechyd..............318 Gwraig werthfawr....................318 Fel y dylaifod...........,............318 Damwain rvfedd...................... 318 Y Great Bìritain.................... 319 Eglwys yn cael ei tharo gan Fellten.... 319 Hynodion Dynion enwog............... 319 Damwain mewn g^yaith Glo.......... 319 Tro galarus..........................319 Marwolaeth alarus.'...................319 Peth newydd dan Haui................ 319 Dr.Chalmers..........................319 Liverpool............................. 319 Ffyddlondeb hen Wr.................. 319 Ympryd a Diolchgarwch..............319 Breuddwyd hynod....................319 Pabyddia'eth.......................... 319 Pelldra-y Ser........................319 Awgry m............................... 320 Y Gwyddelod..........................'320 Cenhadau i'r Iwerddon................ 380 Cyfiawniad angeuol Breuddwyd......320 Y Conference Wesleyaidd am 1848.... 320 Priodwyd.............................. 320 Bu farw............................... 320 LLANIDLOES: CYHÖEDDEDIG AC AR WERTH GAN TIMOTHY JONES;; AR WERTH HBfYD GAN YR HOLL WEINIDOGION WESLEYMDD CYMREIG. PRIS CHWECHRINIOG.