Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 9.] [Cyf. 39. YR &1SL ItlllDlL l®ê%o ================= < YN ADDURNEDIG A DARLUNIAU O'R PARCH. E. SUMNER A'R PARCH. J. HOCEEN. ®im ®tLv©0Ä® ©Mim mn&m Y CYNWYSIAD. Bucheddiaeth. Cofiant am Thomas Francis, o Letterston, gan y Parch. T. Jones, 2il............257 Duwinyddiaeth. Pregeth ar 1 Ioan ü. 14, gan y Parch. John S. Jonee...............................262 Ámrywiaeth. Darlith ar Ympryd...................^..í 266 Cyfryngiadhynod....................... 272 Cospedigaeth y pechod cyntaf............ 273 Chwedl am y Parch. John Nelson........276 Awgrymiadau i Weinidogion............277 Gonestrwydd yn cael ei wohrwyo, ac an- onestrwydd yn cael eigospi............278 Siampl o ddylanwad Crefydd............278 Yrynfytaf o'r ynfydion...................279 Gofyniadau............................. 279 Marwolaethau. Cofiant am Mrs. Dorothy Roherts, o LÌTerpool..............................279 Beddargraff..."..........................279 Barddoniaeth. Profiad hen Gyfaill, neu ddatganiad teiml- ad ar derfyn y Cyfarfod Taleithiol di- weddaf yn Aberystwyth.....,.........280 AtyGolygwr............................ 280 PaleymaeJabez?.......................280 Rhaì o'r Enwau a roddir i Grist yn yr Oraclau Santaidd....................... 280 Y Genhadaeth. Araeth y Parch. P. Boucher yn Nghylch- wyl ddiweddaf y Gymdeithas Wesley- aidd yn Llundain..................... 281 Newyddion. Cbefyddol:— Y Conference Wesleyaidd am 1847.... 284 Sefydliadau y Gweinidogion..........284 Cylchwyl Capel Tredegar..............285 CapelRymni..........................285 Tramos: Hispaen...............................286 Switzerland...........................286 Iwerddon.............................. 286 Claddedigaeth Daniel O'Connell......286 Cabtbefol: YrEtholiadau......................... 286 YFrenhines...........................287 Cymysg: Gweithred gywilyddus................287 Tobacco Mawn....................... 287 Symud y Tylodion Gwyddelig yn ol i'w gwlad..............................287 Gofidus................................ 287 Dal Lladrones.........................287 Marwolaeth mewn Etholiad.. ....... 287 Damwain alarus...................... 287 Llundain.............................. 287 Tatws heintus........................ 287 Juggernaut............................288 Coedenanferth........................ 288 Cath y Gwyddel...........,..........288 Hunan-laddiad y Parch. W. Russell.... 288 Marwolaeth trwy newyn.............. 288 Ystordy.....................\.........288 Rheilffyrdd............................ 288 Priodwyd..............................288 Bufarw............................... 288 LLANIDLOES: CYHOEDDËDIG AC AR WERTH GAN JOHN REES AB WERTH HBTFîD GAN TB HOLL WKINIDOGIOK -WBSLBYA.IDD CYMRBIG. PRIS CHWECHEINIOC.