Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 7.] [Cyf. 39. (Stttgraíött OTeslegatîjìj, YN ADDURNEDIG A DARLUNLEN O'R PARCH. J. STEPHENSON. ®ÄKfl ©[LYCâDA® ®M/m m&m Y CYNWYSIAD. Bucheddiaeth. Cofiant am Mrs. Evans, Gwraig y Parch. David Evans, laf..................... Duwinyddiaeth. Duwioldeb Boreol: Pregeth gan y Parch. 193 Robert Rees.......................... 198 Egluradaeth Ysgrythyrol. 203 203 Eglurhad ar Barn. vii. 25........ ■ ar Barn. ix. 45......... Amrywiaeth. Newidiad ySabboth.................... 203 Y"Bedyddiwr" a'r Wesleyaid..........207 Cynllun Addysg y Llywodraeth, ac Erled- igaeth yr Annibynwyr................208 Syndod hyfrydol........................ 214 Y dewisiad o Wraig..................... 214 Tynghedfen Llyfrau.................... 215 Tylodi hen Awduron.................... 215 Y Wyddor.............................. 215 Ysgrifell ddiddarfod....................216 Cyfeiliornad ac Anwybodaeth..........216 Darluniad o Ryfel gan Voltaìre..........216 Dr. Franklin a'r Americaniaid..........216 Boddlondeb............................. 217 Marwolaethau. Cofiant am Mr. John Lloyd, Fflint......217 Barddoniaeth. Ein Colledigaeth trwy Adda, a'n Pryned- igaeth trwy Grist......................218 Pennillion coffaol am Margaret Jones, Tŷ'r Capel, Llangollen..................... 218 Y Blodeuyn............................. 218 Englyn ar Farwolaeth H. Hughes, Maes- ycaerau, Meirion......................218 Newyddion. Teamoe: Iwerddon.............................. 219 Rhaglawiaeth yr Iwerddon.....,......219 America a Mexico.................... 219 Yr India..............................220 Hispaen..............................220 Portugal.............................. 220 Cartrefoi: YSenedd.............................. 220 Yr Addysg Gwladol.................. 220 Yr Etholiad dyfodol.................. 221 Marwolaeth Daniel O'Connell........221 Marwolaeth Dr. Chalmers............221 Cymysg: Damwain ar Reilrawd Caer. ì........222 Cyd-darawiad dychrynllyd ar Reürawd 222 Boddi................................. 222 Seren Gynffonog...................... 222 Llofruddiaeth arswydus..............223 Tywydd-ddar oganydd................. 223 Cymdeithas er noddi Merched Ieuainc 223 Bargen anaddfed...................... 223 Cynhauaf Ffrainc.....................223 Pregeth Ympryd......................223 Coed Eirch yn yr Iwerddon............223 Pyramids yr Aifft.....................223 Yr Iuddewon a'r Sabboth..............223 Ysgerbwdy Parch. Mr. Starr........223 Cymanfa y Diddymiad................223 Y Cotwm Fflamychol................ 224 Typhus Fever........................224 YCnydau ............................224 Y Tatws..............................224 Gostyngiad Ymborth.................. 224 Dynes ddû yn troi yn wen............224 Hirhoedledd.......................... 224 Cymdeithasau Cy LWthyrau Colledig. Cỳllid............ Venus a Jupiter. CenUusg............................. 224 Yr Agenong Great Britain............ 224 Ymfudwyr............................ 224 Hynodrẃydd........................... 224 Rhubarb y gerddi.................... 224 Ganed................................224 Bufarw............................... 224 224 224 224 224 LLANIDLOES: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN JOHN REES. j AR WEBTH HEfYD GAN YR HOLL WEINIDOOION -WE8LEYAIDD CYMBEIG.