Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 6.] [Cyf. 39. YR YN ADDURNEDIG A DARLUNLEN O'R PARCH. W. FOX. mmi ®ílv©öä® ®äwo® iwäü^ V CYBWYSIiD. Bucheddiaeth, Byr Gofiant am Mrs. Williams, Spring Gardens, Caerfyrddin................. 161 Llìnellau ar Farwolaeth yr un.......... ,163 Duwinyddìaeth. Esgusodion Gwrthodwyr yr Efengyl yn cael eu hateb........................ 163 Egluradaeth Ysgrythyrol. Eglurhad ar Jos. xi. 18................ 167 ---------- ar Jos. xi. 20................168 Amrywiaeth. Y cymhwysderau gofynol mewn Athraw Ysgol Sul.............................168 Hanes am ddechread Wesleyaeth yn New- castle-upon-Tyne...............,......170 Perffeithrwydd Cristionogôl:............ 172 Gwerthfawrogrwydd yr Ysgrythyrau..,. 173 Y Duwiol a'r Annuwiol yn marw........174 Y diweddar Barch. J. Battison o Edin- hurgh.................,.'."f........... 175 Gonestrwydd Gwraig o Germany........ 17.5 Cyfleusdra wedi ei esgeuluso...........»! 1T6 Cenfigen (0 Bregeth Mr. J. Owen o Gyftin) Ì77 Mawredd Duw............ .^%r......• Á 1T8 Rhagluniaeth Duw...................... 178 Siampl i Famau...,....................179 Marwolaethau. ',". Cofiant am Mrs. Bowen, o'r Dinbren.... 179 --------am Mrs. M. Jones, Llidiard-y-gelli 180 Barddoniaeth. Galareb am Mr. Ellis Roberts, Massy- garnedd, Gwyddelwern................ 182 Dyhuddiant Mr. W. Owen a'i deulu, 0 Liverpool, am ei Ferch................182 Englynion arFarwolaeth Abe) Jones.... 182 , mää------- Cwyn a Chysur y Cristion.............. 183 YBore.................................. 183 Beddargraff Gŵr a Gwraig, a dau blentyn 183 Peroriaeth. Y Cartref Dedwydd—Hymn896 [8,7, a6.] 184 Y Genhadaeth. Cychwyniad y "JohnWesley" oSouth- ampton, gyda. darlun..................185 Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas Gen- hadol Wesleyaidd.................... 186 Newyddion. Teamor: Iwerddon.............................. 186 China..............................., 187 Portugal.............................. 187 Mexico a'r Unol Daleithiau..........., 187 Yr India.............................. 187 Caetrsfol: YSenedd.............................. 187 Cyfnewidiad yn Neddf y Tylodion___187 Mwy 0 Ymwared i'r Pabyddion........ 187 Yr Addysg Gwladol................... 188 Y Wesleyaid a Chynllun Addysg y Llyw- odraeth.............................. 188 Yr Etholiad dyfodol.................. 190 Cymysg: Onid yw yr Abermaw yn le iachus.... 190 Cynulleidfa yn eisiau.................. 190 Offeiriad yn cynorthwyo i ddymchwel- yd yr Eglwys----.................... 190 Nacâu claddu plant Wesleyaid........ 190 Cybydd anfad......................... 191 Beibl drudfawr........................ 191 Beaumaris.....................,...... 191 Myned yn brydlon i'r Addoliad........ 191 Cyfryngiad Rhagluniaeth Ddwyfol.... 191 Ganed................................ 191 Priodwyd.............................. 191 Bu farw.........•.....................191 LLANIDLOES: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN JOHN REES AR WEUTH HEFY» GAN YR HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD CYMREIG. PRl£ ÖHWECHEINIOC.