<Kttrstaí»tt OTUsUgatìrìr, äl a§«= YN ADDURNEDIG A DARLUNLEN O'R PARCH. J. STANLEY. m/m ®ikv©QÄ® ©äwo® m&m Y CYNWYSIAD. SMcÄeddiaeíÄ. Cofiant am y Parch. Thomas Hughes, laf 129 Amrywiaeth. Cyfeiliornadau y Grefydd Babaidd yn cael eu dynoethi...................... 135 Addysgiaeth—Cynllun y Llywodraeth... 136 Siampl deilwng o'i dylyn mewn Mas- nachdai.............................. 139 Pedwar peth anmhosibl................139 Pregethwr Wesleyaidd dall............140 Duw a dyn yn cydweithio mewn achub- iaeth................................. 140 Gweddillion Japheth....................141 Nad yw Protestaniaeth unrhyw beth ne- wydd.................................. 142 Awgrymau ar Addoliad cyhoeddus......143 Pethau i'w hystyried gan y Cyfoethog- ion.................................... 143 Ffraethineb ar draul yr Ysgrythyrau.... 144 Ymddiriediad hynod yn Nuw............ 144 Trefnyddiaeth Wesleyaidd..............145 Ydefnyddiad o Amser.................. 148 Rhyfedd ddiangfa Milwr................ 148 Beddfaen St. Bernard.................... 148 Ymeddwl tawel........................ 149 Edifeirwch gwely angau................. 149 Adolygiant. Pregethau Seryddol Dr. Chalmers...... 149 Marwolaethau. Cofiant am Eleanor Evans, Soar........151 -------------Hugh Hughes, Soar.......... 152 -------------John Thomas, Soar..........152 Barddoniaeth. Trem ar y pethau a ddeuant............153 Erfyniad am dywalltiad o'r Ysbryd...... 153 Digonolrwydd Gras...................... 153 Adgyfodiad y Cristion.................. 153 Newydd da............................ 153 Englyn i'r Dafarn...................... 153 Pabethyw ydiafol?.................... 153 Hunanoldeb............................ 153 F Genhadaeth. Gollyngiad y Llong Genhadol, "John Wes- ley," i'r môr, gyda darlun.............. 154 Cyllidion y Genhadaeth............... .. 155 Newyddion hynod o Feejee............., 155 Newyddion. Crefyddol: Capel y Wesleyaid, Llangynog........ 156 Cylchwyl Capel Eglwysfach.......... 158 Cyfarfod Blynyddol Capel Corris......158 Tramor: Iwerddon.............................. 158 America.............................. 158 Cartrbfol : YSenedd.............................. 159 Cyllid y Deyrnas...................... 159 Cymysg: Claddfeydd mewn Trefi.............. 159 Amgylchiad trallodus iawn............ 159 Didoreithrwydd bara newydd ei bobi.. 159 Llofruddiaeth ddychrynllyd............ 159 Dyn yn myned i foddi ei blant........159 Cabldraeth ar yr Ymneillduwyr........159 Marwolaeth mewn carchar............ 160 Llwy ddiant ar yr Efengyl.............. 160 Amgylchiad anngbyffredin............ 160 Ganed................................ 160 Priodwyd..............................160 Bufarw............................... 160 LLANIDLOES: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN JOHN REES. AR WERTH HEFYD GAN YR HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD CYMREIG.