3 B-HIF. 4.] YR [Cyf. 39 (Sutstatott ®2Bteslegatìiìj^ YN ADDURNEDIG A DARLUNLEN O'R PARCH. W. PARRER. ®äki ©ílv©oä® ®Mim mt&m Y CYNWYSIAD. Bucheddiaeth. Cofiant am y Parch. Thomas Hughes, laf 97 Amrywiaeth. Cyfeiliomadau y Grefydd Babaidd yn cael eu dynoethi...................... 102 Marwolaeth arswydus boneddiges ieuanc 105 Anerch o blaid Addysgiaeth, &c.........108 Bore-godi i Foddion Gras................111 Trefnyddiaeth Wesleyaidd.............. 112 Dyled Capeli............................ 115 Amgylchiad nodedig, cysylltedig â'r rhy- fel Americanaidd......................116 Diangfa ryfeddol o garchar........;.....116 Dyn cyfnewidiol........................117 Hanesyn anhawdd ei gredu..............117 Ffydd a gweithredoedd.................. 117 Hen ddysgybl........................... 118 Breuddwyd rhagluniaethol..............118 Gofyniad......................,.........119 Marwolaethau. Cofiant am David Jones, o'r Clogwyn, Harlech............................... 119 Cofiant am ei chwaer, Mrs. Ellis........120 Barddoniaeth. Cwynfaniad am Mrs. Evans, anwyl wraig yParch. D. Evans, laf................121 Cwynfaniad am Henry, mab T. Evans, Bangor................................ 121. Bodolaeth Duw ........................ 121 Pabethywdyn?........................ 121 Y Genhadaeth. Agoriad Capel yn Demerara............ 122 Newyddion da o Tonga a Feejee........ 122 ün o dreialon chwerwon y Cenhadwr___122 Dyfais y ddau Fachgen i gael arian at y Genhadaeth.......................... 122 Cyfraniad yr eneth amddifad tuag at y Genhadaeth .......................... 122 Newyddion. Crefyddol: Agoriad Capel Abertawe.............. 123 CyfarfodTê ynSeilo..................123 Y Genhadaeth Wesleyaidd Gymreig.. 124 Casgliadau at Gapel Llanbedr.........125 Tramoe: Iwerddon.............................. 126 Peru.................................. 126 Twrci ...................'.............126 Caeteefol: "YSenedd.............................. 126 G weithred y Ffactories................ 126 Mwy o ryddid i'r Pabyddion.......... 126 YmprydGwladol...................... 126 Cymysg: Marw wrth weddio.................... 126 Dyn Celfyddydol...................... 127 Llynlleifiad .......................... 127 Llundain ............................. 127 Niagara.............................. 127 Y Casgliad Wesleyaidd................ 127 Esgorodd............................. 127 Priodwyd..............................127 Bu farw............................... 127 j LLANIDLOES: JCYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN JOHN REES AB WERTH HBFYD GAN YR HOIX WEINIDOGION WESLEYAIDD CYMRBIG.