Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 2.] [Cyf. 39. YR <&tttgtafott ÄesUgaíìj^ YN ADDURNEDIG A DARLUNLEN O'R PARCH. T. HAMER. ®äro ®[lv©dä® ©otö® mnmî Y CYNWYSIÂD. Bucheddiaelh. Hanes bywyd a marwolaeth Rowland Ed- wards, o Ystumtuen................... 33 Attêdìad i'r unrhyw..................... 35 Duwinyddiaeth, Pregeth arPhil. i. 21—24, gan y Parch. W. Rowlands............................. 37 Amrywiaeth. Cyfeüiomadau y Grefydd Babaidd yn cael eu dynoethi...................... 41 Tremyddiaeth Wesleyaidd.............. 42 Prawfiadau Cristionogol................. 46 Gwers I.—Dechread Cristionogaeth...... 46 " Deued Jerusalem yn eich cof'.......... 48 Athroniaeth Naturiol.................... 50 Sylwedd a'i Briodoleddau................ 51 At Olygwr yr Eurgrawn Wesleyaidd— (Llythyr y Parch. D. Morgan).......... 52 Daliwr Dynion........................... 53 Gweddi John Bach...................... 54 Ar Afiechyd............................. 55 Pleserau Ieuenctid...................... 55 Y JJeidr ar y Groes....................... 55 Y Rheithiwr Byddar..................... 55 John Bunyan a'rCrynwr................. 56 Dynmarw ynciniawa.................... 56 Dadlyrlndiad.......................... 56 Adolygìant. Catecism ar Egwyddorion Pabyddiaeth a Phrotestaniaeth, at wasanaeth yr Ys- golion Sabbothol...................... 56 Barddoniaeth. Gallu Dyn.............................. 57 YGauaf...;............................. 58 Anerch i Mr. R. G. Adams a'i Briod ar ddyddeu Priodas...................... 58 A gyfansoddwyd yn nechre Cyfarfod Gweddi................................ 58 Gobaith................,................ 58 Y Genhadaeth. Achos a dechread y rhyfel yn Nhir Cafiraria.............................. 59 Cyfandir India.......................... 59 Newyddion. Crefyddol: YrYsgolDdyddiolWesleyaiddyn Aber- ystwyth............................. 60 Ei Rheolau............................ 61 Tramor: I werddon.............................. 61 Affrica................................ 62 Yr Almaen............................ 62 Portugal.............................. 62 Ffrainc................................ 62 Cartrbfoi.: YSenedd.............................. 62 Cymysg : Cronicl y Flwyddyn 1846.............. 63 Dyfarniad annghyfiawn................ 63 Nifer y Caethion mewn Gwledydd Crist- ionogol.............................. 63 Gwahaniaeth rhwng dwyn esgid a dwyn botasen.............................. 63 Colled trwy dân:....................... 63 Priodwyd.............................. 63 Bu farw............................... 64 LLANIDLOES: CYHOEDDEDIG AC AR WERTH GAN JÔHN REES. AR WERTH HEPTD GAN TB HOLL -WEINIDOGION "WESLBTAipD CYMREIG.