Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

NEWYDDION. 285 T DALAETH OGLEDDOL (PREGETHU CYMRAEG.) Rhuthyn a Dinbych—Humphrey Jones, Joha Richard, laf. Llangollen — Benjamin Roberts, Evan Pugh Corwen —John R. Chambers. D. S. 1 Y mae y brawd Pugh i ranu ei lafur rhwng eylchdeithiau Llangollen a Chorwen. 2. Yr arolygwyr inewiddau Sul yn mhob chwarter. Llanrwst—David Gravel, Evan Edwards, William Davies, 3ydd. D. S. Y mae yr arolygwr i gartrefu yn Aber- gele. Treffynon—Edward Anwyl, John Hughes; Samuel Davies, laf, Uwchrif. Wyddgrug—Lewis Jones. Thomas Mor- ris ; John Jones, laf, Uwchrif. Llanasa—David Williams. D. S. Y mae gweinidogion Llanasa a Thre- ffynon i newid dau Sul yn mhob chwarter o'r ll'wyddyn. Beaumaris—Methusela Thomas, EvanDa- vies. Amlwch—William Owen. D. S. 1. Y mae y brawd Davies i ranu ei lafur rhwng cylchdeithiau Beaumaris ac Amlwch. 2. Y niae yr arolygwyr i newid dau Sul yn mhob chwecn wythnos. Caernarfon — Robert Jones, laf. Eangor--Row\a.nd Hughes,William Jones. D.S. Y maegweinidogionyddwygylchdaitb flaenorol i newid dau Sul yn míiob chwech wythnos. Pwllheli— Edward Jones, laf. Abermaw—John Bartley, Robert Jones, 2il. D.S. Y mae gweinidogion y ddwy gylch- daith flaeuorol i newid dau Sul yn mhob chwarter. Dolgellau—Richard Prichard, Samuel Da- vies, 2il. Llanfyllin—'Da.ẁà Evans, 1 af, John Evans; Ŵilliam Batten, Uwchrif. Llanfair—Johu L. Richard ; David Jones, Uwchrif. D.S. Y mae gweinidogion y ddwy gylch- daith flaenorol i newid dau' Sul yn mhob chwarter. Edward Anwyl, Cadeirydd y Dalaefh. J. L. Richard, Ysgnfenydd Cyllidawl. OYLCHDEITHLIU SEISONIG YN Y DE- HEUDIU YN PERTHYN IDALAETH- AU YN LLOEGR. Cas'newydd-ar- Wysg — James Bartholo- mew, James Mayer; Charles Haime, Uwchrif. Caerdydd—Wûli&m W. Rouch, William Worker. »»?•S- Y ^1^6 y nrawd Worker i drigianu yn Mhen-y-bont-ar-Ogwy. Trefynioy —. James Meadmore, Charles ÌSTorth, Fenni—Maurice Britton, Thomas Shears ; Thomas Armett, Uwchrif. D. S. Y mae yr arolygwr i drigianu yn Mhont-y-pool. Cintin (Rington) — Thomas Catterich, Ro • beit Cass. PREGETHWYR SE/SONIG YN NGOG- LEDÜ CYMÜU. Drefnewydd—John Saunders, John Bow- man. D. S. Y mae v brawd Bowman i gartrefu yn Trallwm. Wrexham—William Rickett, Elisha Bal- ley. D.S. Y mae y brawd Balley i gartrefu yn Nghroesoswallt. Wyddgrug a Mynydd Bwcla—Samuel At- kinson, yr hwn sydd ì newid à Gwein- idogion cylchdaith Caerlleon unwaith yn mhob chwech wythnos. Caemarfon aBangor—JohnSi-dmueìJones. Caergybi—Nicholas C. Fridman. D. S. Y mae y brawd Jones a'r brawd Prid- man i newid ar ddau Sul ol-yn-ol yn mhob chwarter o'r flwyddyn. PREGETHWYR CTMREIG YNLLOEGR Llundain—Henry Wilcox. Lle'rpwll— Evan Hughes, William Pow- ell. Manchester — Richard Bonner, jr hwn sydd i weithredu o dan gyfarwyddiad aiolygwr pedwaredd gylchdaith Man- chester. PREGETHWYR Cl'MREIG YX PREG- ETHU SEISONAEG. Robert Rees (o Fachynlleth), Barnstàble. John ltogers, Uwchrif, eto. William Davies, laf, Weymouth. Evan Parry, Uwchrif, Abertaicy. Richard Roberts (o Fachynlleth), Aber- honddu. Hugh Carter, Etesham. John Jones, laf, Uwchrif, Hull. John Lewis (o Gaergjbi), Malton. John Simon (oger Llangollen), Holmfrith. John Roberts (o Ddinbych), Alston. Thomas Hughes (o ger Llangollen), Lud- ioio. PREGETHWYR EREILL 0 GYMRU, NEÜ YN MEDDU CYSŸLLTIAÜ TEULCAIDD A CHY- MRU. Theophilus Pugh, o Nant-y-glo, yn Do- ver ; John W. Davies, mab y Parch. W. Davies, laf (yn awrj, yn Gosport; Charles Tucker, Fro Gwyr, yn Taunton; James