Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

282 NEWYDDION. Dduw, a'u perthynas breseuol â'i Fawr- edd,—am eu galwad at y gwaith o bregethu efengyl Crist,—eu golygiadau ar athraw- iaethau y Beibl, ac ar ein dysgyblaeth eg- lwysig fel cyfundeb. Gosodwyd hwy hefyd i bregethu o flaen pwyllgor o breg- ethwyr; ac wedi cael y boddlonrwydd llawnaf yn eu hatebion i'rholiadau, ac yn eu pregethu, barnwyd hwyyn addas i gael eu cynyg i'r Gynadledd nesaf. Wedi cyraedd hyd yma gyda'r gwaith, daeth goruchwylwyr amrai gylchdeithiau imewn atom, ac aed yn mlaen i ymholi am rifedi y cymdeithasau yn mhob cylchdaith, a chaw- som er galar fod yna leihùd wedi cymeryd lle yn ystod y flwyddyn. Achlysurodd hyn ymddyddan hir, chwilgar, a phwysig iawn. Drefnyddion Cymru! onid yw yn amser ini gystuddio ein heneidiau gerbron Uuw, allefain yn daer, ' üni throi di a'n bywhau nil'—Rhoddwyd cyfrif o gyfraniadau y gwahanol gylchdeithiau at drysorfeydd y cyfundeb, ac er syndod caed fod y cyfran- iadau wedi dal cystal, 'ie, mewn rhai anghreifftiau, wedi gwellau, er y lleihàd mewn rhijedi. Gall ambell un efallai dynu casgíiad oddi wrth hyn lled anffafriol i'r rhai a'n gadawsant. Daeth achosion ein capeli o dan sylw y cyfarfod. Siarad- wyd am amrai, a gwnaed penderfyniadau 0 berthynas i rai, yn enwedig yr un yn Portmadoc, yr hwn hyd yn hyn a ffurnai ran o gylchdaith Pwllheli.. ond pender fynwyd yn awr iddo ragllaw fod yn nglỳn â chylchdaith Abermaw. Aed dros amryw bethau ereill nas cofrestrir yma, am nas gallant fod o ddyddordeb cyffredinol, ond yn unig sylwi ddarfod penderfynu fod cyfarfod Cyllidol y dalaeth i fod yn Nghorwin, a chyfaifod Talaethol yr haf nesaf i fod yn Tueffynon. Boreu Gwen- er caed cyfarfod dyddorol iawn o 9 hyd haner awr wedi deg—cjfarfod na chaed ei gyffelyb o'r blaen ar amserau fel hyn ond unwaith, a hyny y cyfarfod cyllidol diweddaf a gynaíiwyd yn Llangefni— cyfarfoda gyfansoddid o aelodau eglwysig, pregethwyr lleol, agweinidogion gwahan- 01 gylchdeithiau—cyfarfod i Gymundeb Cristionogol. Anerchwyd y gwahanol eg- lwysi yn ddifyr ac adeiladol ar ddechreu- ad Trefnyddiaeth yn y parth hunw o'r wlad, gan y Parch. W. Batten ;—ar bar- hùd meicn gras, gan y Parch. E. Jones; —ar ddedwyddwch y crefyddol, gan y Parch. E. Hughes;—-ac ar y pwys o feithrin crefydd bersonola theuluaidd, gan y Parch. D. Williams. A therfynwyd y cyfarfod hwn trwy i'r cyfeillion oll ym- rwymo bod yn ffyddlawn ragllaw i feithrin crefydd bersonol a theuluaidd—i amlygu parch dwfn i foddion gras cyhoeddus a dirgelaidd trwy eu mynychu yn gyson. a dyfod iddynt yn brydlon—ac hefyd i ym- drechu yn wresocach gyda'r Ysgol Sab- bothol. Cyoygiwyd fod i bawb ag oedd yn breeenol addunedu gwneyd hyn, gan y Parch. D. Williams. Cefnogwyd ef yn hyny gan y Parch. D. Evans, laf, a rhodd- odd ein hybarch gadeirydd y cynygiad o'n blaen, gan ofyn iddynt ddangos eu cydsyn- iad trwy godi ar eu traed. Cododd pob un. Y fath funuddifrifol!—cynifer yn ym- gyfamodi yn sobr â Mawrhydi y nefoedd. Nifer y dagrau a ddisgynasant i'r llawr, a'r gweddiau a esgynasant i'r nefoedd y munud hwnw, ni ŵyr neb ond yr hwn sydd yn costrelu y naill ac yn gwrando y lleill. Caed cyfoeth gwerthfawr ofoddiongras mewn cysylltiad â'r cyfarfod. Y pregethu oedd fel hyn,— Nos Fatcrth, am 7,— Parch. R. Jones.Sil, Salm i. 1. — J. Richards, laf, loan xvi. 24. Boreu dydd Mercher, am 6,— — T. Morris, Mat. xxvü. 42. — J. 11. Chambers, Eph. v. 14. Nos Fercher, am 6,— — E. Walker, lTira.1.11. — L. Jones, líhuf. V. 2. Boreu dydd Iau, am 5,— Mr. W. Llovd, Esav lii. 1. — C. Nuttal, Marc xvi. 19. Eto, am 10,— — R. Jor.es, Ioan iii. 16. — E. Pugh, Marc xvi. 15. Prydnaicn dydd Iau, am 2,— Farch. E. Walker, Iac;oiv. 6. — E. Jones, 1 loan v. 0, 10. Nos lau, am f>,— — J. Stanley, Ioanx.27,28. — S. Davies, laf, 2 Bren. x. 15. Boreu dydd Gtcencr, am 6,— — D. Gravel, Heb.vii.25, a Rhuf. viii. 2(j. — J.Hughes, Luci. 78, 79. Elo, am haner awr wedi 10,— — D.Williams, Ioan viii. 56. Prydnawn dydd Gwener.am 2,— — W. Owen, Rhuf. v. 1. — E. Anwyl, Ioan i. 12, 13. Nos Wener, am 6,— — T. Aubrey, Zec. xii. 0—1*. — E. Hughe's, Is'um. x. 29. Traethwyd y gwir gyda grym a ffydd- londeb mawr, i gynulliadau mawrion ac astud. Terfynodd ein cyfarfod !—cyfarfod dedwydd! O na therfyned ei ddaionus ddylanwad byth! Y CONFERENCE WESLEYAIDD, Am 184C. Ar y dydd Mercher diweddaf yn Gor- phenhaf, yn ol y rheol, y cyfarfu yr Eis- teddfod anrhydeddus uchod yn nghapel Ebenezer, old MarJcet Street, Caerodor (Bristol). Yr oedd y gwahanol bwyllgor- au, cynwysedig o gynrychiolwyr y gwa- hanol dalaethau, ac ereill, yn ol natur y pwyllgor yr oeddent yn aelodau o hono, wedi dechreu, ac yn parhau i gyfarfod yn feunyddioler yr l7ego'r mishwnw. Heb y rhagbarotoad hwn, nis gallesid dyfod