Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

281 NEWYDDION. OREFYDDOL. V GSNAÎÍASTH. ----♦---- Y mae yn hysbys i'n darllenwyr ddarfod i bwyllgor y Gymdeithas GenadokWesley- aidd ddarparu llong at wasanaeth y Gen- adaeth yn Polynesia, yr hon yn ystod y chwe blynedd diweddaf a fu o wasanaeth annhraetholi'rcenadauyn y parth pellen- ig hwnw, ac y mae wedi enill mwy i'r gym- deithas na'i gwerth gwreiddiol. Yroedd- id wedi canfod er hyny y gallasai llestr helaeíhach fod o fwy gwasanaeth, gan y gallasai un fordaith wneyd cystal a dwy. Ymaejn ddywenydd genym allu niyn- egu fod y dilf'yg hwn yn awr ar gael ei gyflawni—fod llong newydd genadol, i gael ei galw ' John Wesley/ì wasanaeth y cenadaethau yn Zealand Newydd, yr Ynysoedd Cyfeillgar, a Feejee, yn awr yn caelei darparu o dan gyfarwyddiad llong- gwmpeini Polynesia. Y"r adeiladwyr yw y Meistr. White, o Cowes, yn ynys Wight. Dysgwylir y bydd wedi ei gollwng i'r môr cyn y daw y rhifyn hwn o'r Eur- grawn i ddwylaw ein darllenwyr. Dygir hi oddiamgylch i Lundain i gael ei llwytho âg angenrheidiau ac anrhegion i'r Cenad- au, y rhai sydd yn awr yn cael eu parotoi gan lawer llaw ddiwjd. Bydd hefyd genadau jn myned gyda hi i amrywiol barthau. Y mae yn destyn diolch fod y fath gyfleusderau yn agored er hwyluso cyd- Weithrediadau y cenadon yn y parthau anghysbell hyny. Llawer gweddi a roir at Dduw tros 'John Wesley,' a llawer anrheg a ddarparir i'w gludo ganddi i'r cenadau. Y mae y llong hon i fod yn fwy a chyfleusach na'r ' Triton,' ac yn gyfaddasach i hwylio bâsleoedd y môr mawr deheuol. Y mae y gwaith yn myned rhagddo yn gj'flym yn rhai o'r ynjsoedd deheuol. Am ereill, y mae rhyfeloedd rhwng penaethiaid y gwahanol ynysoedd a'u gilydd yn altal mynediad yr arch yn mlaen. Hefyd, cwjna y cenadau yn fawr oblegid ym- Wthiad cenadau pabaidd i blith y brodor- Jon, y rhai, gan eu bod eto ar y goraf ond newyddiaint yn y ffydd gristionogol, )'dynt jn ysglyfaeth hawdd i orchwant yr J'sgljfaethwr, trwy yr hjn y gwneir llafur dybryd Uawer blwyddyn yn garneddau o otergoelion a rhithgrefydd, jn gymysgedig achryn lawero weddillion eu cyn-grefydd oaganaidd. Ar ddydd Mercher, y 29 o Orphenhaf, cj'chwynodd tri chenadwr,o'r enwau Field, Warmlle, a Morris, o Gravesend, tua Madras.gyda'r 'Macedor,' Cadben Rednap. wriedir y tri gweinidog ieuaingc byn i 2o gryfhau y genadaeth yn nheyrnas Mysore. Yr 2il o Awsthwyliodd y Parch. Samuel Burnell, o Southamton, tua Kingston, Jamaica. Yr ydys yn taer gyflwyno y brodyr hyn i weddiau s^rchiadol y rhai sydd yn caru y Genadaeth acentidiau dynion. Caniat- aed Duw iddynt gael mordaith lwyddian- us ; a'u gwneyd yn ddefnyddiol yn y maes y maent wedi eu bwriadu i lafurio ynddo. CYFARFOD TALAETÍIOL Y GOGLEDD, 1846. Mor brysur yr eheda amser! Ni ym- ddengyscyfarfodtalaethol 1845 ond megys doe, ac wele yn awr y mae un 1846 i'w gyfrif yn mhlith y pethau a fu! Mor gyf- lym yw ehediad amser! Cynaliwyd y cyfarfod hwn eleni yn Llanfair-caereinẁn. Dechreuodd ddydd Mercher, yr I7eg o Mehefin, a pharhaodd hyd yuos Wenerddylynol, Yroeddynbre- senol, gyda phregethwyr y dalaeth, ddau o Loegr, sef y Parch. J. Stanley, ein Llywydd, a'r Parch. E. Walher, o Liyer- pool, ei gydymaith. Dygwyd gwaith priodol y cyfarfod i ben yn y dull arferol. Galwwyd enwau y pregethwyr teithiol ac uwchrifol, ac atebodd pawb i'w henwau ondpedwar, sef yPeirch. T. Hughes, laf, a T. Thomas, y rhai a alwwyd yn nghorff y flwyddyn at wobr eu gwaith, a'rPeirch. J. Jones, 2il, a D. Jones, y rhai a ludd- iwyd gan afiechyd. (Daeth yr olaf atom wedi hyn ryw bryd yn nghorff y cyfarfod.) Hjsbyswyd fod pedicar yn aros ar brawf amdderbyniad i gjfiawn undeb â'r Gy. nadledd, sef, S. Dayies. 2il, W. Dayies, 4ydd, a W. Jones, wedi teithio tair blyn- edd, a J. Herbert, wedi teithio awy; — hefyd fod un yn y dalaeth yn aros ar y List of Resewe, sef J. Evans, sydd yn awr ynnghylchdaith Amlwch, Mon. Gwnaed yr holiadau arferol o berthjnas i gymeriad moesol a chrefyddol y pregethwyr, — eu crediniaeth calonog, a'u pregethiad ffydd- lawn o'n hathrawiaethau :—eu cariad at, a'u gweinyddiad digoll o'n dysgyblaeth, — a'u cymhwysder cj tfredinol i'r gwaith : chwiliwyd pob un yn fanwl, a mawl dilyth i 'Geidwad dyn/ ni cliafwTjd diin yn erbyn neb. Y fath oruchfraint ryfedd ! Wedi bod ar wasgar am flwyddyn faith, ac yn agored i lawer math o beryglon, cawsom gwrdd ynnghyd, heb nam ar neb! Caed fod tri o'n pregethwyr ieuaingc wedi cael eu cynyg ganeu priodolgylchdeithiau i'r cyfarfod, fel rhai addas i'n gwaith teithiol, sef, C. Nuttal, o Lanasa, ac E. Pugh a R. Jones, o Ddolgellau; o ganlyn- iad holwyd hwy am eu dychweliad at Cvf. 38.