Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

280 BARÜDÔNIAETH. 10 Cais ddiwreiddlo o dy fysg Bob rhyw bechod, Ymgais am gael mwy o ddysg l'w adnabod; Balchder sydd yn codi'i ben Ilhwng dy furiau ; Ettyl arnat wlith y nen, Bèr ddefnynau. 11 O Seion, ystyria'n dosturiol Dy agwedd resynol ìs ser ; Mor glauar ar y ddaear, yn ddiau, Yw'th 'wyllys yn neddfau dy Ner 1 Ti droaist yn fammaeth i falchder— 11 en beehod ysgeler sy gas ; Ymdrwsiamewn gwir ostyngeiddrwydd, A dyry Duw'n rhwydd íti ras. 12 Ti aethost i fyw yn rhy debyg (Trwy'th ddull mor arbenig) i'r byd ; Yn ddyfal O dalymdäidoliaeth Oddi wrth lygredigaeth o hyd ; 0 dychwel, O dyehwel at fanol Brif reol dragŵyddol y Gair ! O ymgais at rwyddaf gyraeddyd Adiywiad, a'th newid a wuair. 13 Marw ydwyt mewn camweddau A phechòdau o bob rhyw ; Dwywaith wedi syrthio'n farw, Cais am ddwywaith eto i fyw Yn egn'iul, &c, Cyn myn'd i dragwyddol boen. 14 Y mae nos o anfoesoMeb Gwedi taenu mantell ddû Tros hofflwys blanigion Seion, Gan ddifwyno'u tegwch cu: Rho ruddfanau, &c, Am ddefnynau'r nefol wlith. 15 Ymdrech yw'r rhinwedd a gyraedd y gamp, Ti gai ond ymdrechu oleuni'n y lamp ; Trwy fod yn ddiymdrech dy drechu wna'r drwg* O cofia, dy goron yn ddilon a ddwg. 16 Yr achos o'th gwynfan annyddan yn awr, A'th gystudd yn ddiludd, yw eistedd i lawr, A myned i hepian, O druan, am dro, Nes hauwyd yr efrau ar fryniau dy fro. 17 Trwy ddaioni, bob rhyw bryd, Y gorchfygi'r drwg i gyd ; A thrwy ddaioni Seion, clyw, Y daw cly feibion eto'n fy w, 18 Cyfod fur gwahaniaeth mawr Rhyngot ti a theulu'r llawr : Bydd mal dinas glaer ar fryn, A gwel y byd di'n hardd pryd hyn. 19 Boed dy blant fel heirdd ganwyllau, Oll mewn canwyllbrenau'n braf, Gan eleuo yn eu cylchoedd Bawb i wel'd gweithredoedd Naf; Gan o hyd ddenu'r byd, 1 hoffi'r iachawdwriaèth brid. 20 Deffro, deffro, Seion egwan, Deffro'n fuan, na fydd faith ; Nid rhaid mwyach iti aehwyn, Ond it' gychwyn at y gwaith ; Cai yn rhad, gan y Tad, Gymhòrth mwyn ei Ysbryd mad. G. A.C IoawEETH, MARWOLAETH FY MAM, CATHERINEJONES;ABERMAW,MEIRION. Gwel ychydig o'i hanes yn yr Eurgrawn, Mcdi, 1830, yn nghyda Rhifyn Hydref. ' She laid — down to rest— Calra as a slumbering infant.' Fy anwyl Fam dyner i'r Gloewder yn glyd Ddiangodd o flinion helbulon y byd:— Ei rhodiad dichlynaldd oedd weddaidd yn wir, Bu'n enwog mewn crefydd—a dedwydd ar dir. Yn Plymouth y claddwyd enhuddwyd fy Nhad, A minau, er aflwydd, ond wythmlwydd heb wàd ; Ac unarddeg, gwyddis, oedd Ellis pan ddaeth Y wŷs i'm Tad hawddgar—i garchar âi'n gaeth! £r hyny, fe'n magwyd.fe'n dysgwyd ein dau, I roi'i'r Gwaredydd ei glodyd'd yn glau. Ymunodd â chrefydd yn uf'udd îs nen, A threuliodd mewn rhinwedd ei bucliedd i ben ; Ei hymborth a'i diod tra hynod o hyd, Oedd deddf ei Gwneuthurwr, üarbodwr y byd. O'i thaerion weddì'au rhyw ddiliau a ddae'th, A byddai 'i chynghorioii yn foddion o í'aeth; Dyc'hlamai ei chalon yn llon ar y llawr, Dan gawod o fanwlith o fendith neffawr. , Hyf erys ei meibion yn dystion hyd arch ü'rym ei duwioldeb, ei phurdeb.'a'i pharch ; Esiampl ei chariad oedd broíìad di brin,— A': gofal, bob egwyl, fu anwyl iawn in', Er lleni'r nos ddua'f, er gauaf o gur, Ni chollodd ei Cheidwad,-r-ei bwriad oedd bur; Yn nghauol cystuddiau a briwiau ei bron, Serenai mewn cariad, a'i llygad yn llon ; O'i marwol orweddle i'r Ne' yr un awr, Aeth gydag angelion, rai gwynion eu gwawr ; Aderyn y Nefodd a neidioddo'i nyth, Caiiì'eüwaith dd'od iddaw i byngciaw dros bytli! Fy Mam, er ei marw, mae'n galw yn gu,— ' De'wch ataf.blant serchog, o dònog fòr dû : Yn Llong yr Iachawdwr, er dwndwr y don, Cewch lanio yn Nghanaan, yr Hafan wech hon: Ac uno à minau a'r Graddau di grŷn I foli y Ceidwad am bryniad y Bryn !' Disgyned Uwch-ysbryd y Gwynfyd di gêl, Fereiddied ein cwpan yn fuan à'i fèl; Dyddanydd mewn trallod tra hynod yw hwn, Rhown ârno ein goglyd, ni'n srwrihyd byth, gwn. Pan ddelo'r maith ddryghin, rhy brin ydyw brawd,— Mae Cyfaill anwylgu all wenu, beb wawd, Yn nghanol rhyferthwy agofwy y gwyll, Fe'n tywys trwy'r cyfan,—a Chanaan ni chyll~ At Fam fu'n gweddío cyn huno mewn hedd, Duw, dwg ei dau fachgen i'r lawen bêr Wledd! Baudd Mawddacu. ANNUWYDD (Atheiü) A MESEN. (Efelychiad.J ' Yn rhyfedd iawn y gwnaed y byd, ' A hefyd gwallus,' gwedai Rhy w Atheist brwnt, a chodai'i ben Dan dderwen Ue gorweddai. Ac meddai,' Wele'r pimhin hwn, ' Llysieuyn crwn, cadarngry', ' Gynelir gan ryw welltyn gwan, ' A hwnw dano'n plygu. ' Ond ar y dderwen ga'darn, gref, ' (Is nef, pa annghysonder!) ' Y tyfa mesen ysgafn, fach, ' Frin bod ei salach, sylwer. ' 'Noethineb i wnai'n well na hyn, • Y pimhin ro'wn ar dderi; ' I'r fesen syml, mwy addas gwnawn, ' Nid iawn rhoi derwen dani.' Ond druan oedd y cecryn croes! Tra'i olwg droes i fyny, Fe syrthiai mesen yn y fan I'w lygad, pan yn cablu. Yr adyn ffol! beth meddi'n awr? Fe pimpìcin mawr fuasai Ar fng y goeden hon yn nghrog, Dy benglog a holltasai. OGWErf. BEDD-ARGRAFF AR FORWR. Hir gylchoedd moroedd mawrion—a hwyüodd ■i n hylaw ac eon ; Ond gyrwynt yr hynt fawr hon, A'i moriodd at y meirwon. Cynhaiaen.