Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

230 AMBYWIAETH. yw dylanwad yr Ysbryd Glân ar y galon. (Rhuf. xv. 16.) Moddion offerynol iach- awdwriaeth yw íî'ydd—moddion apwynt- iedig gan Ddnw fel cyfrwng derb\niad bendithhm iachawdwriaeth, cynygiedig yn yr efengyl. (loan vi. 29.) Boed i ni eg- luro hyn. Y mae elusen yn cael ei chy- nyg i'r cardotyn, yr hwn sydd mewn angen —y n'-ae yn estyn allanei law angenus i'w derbyn ; ond a gasglai rhyw un fod ei waith ef yn estyn ei law yn haeddu y rhodd agyfrenid? Na wnai, yn ddiameu ; er y gal'.ai y cyfranydd ynburion attal rhoddi yr hyn a fwriadodd, pe hyddaiefyn rhy amheus neu fdlch i estyn fe'ly ei law i dderbyn yr hyn a gynygid. Felly yn yr efengyl y ìnae bendithìon yr iachawdwr- iaeth yn cael eu cynygi ni. Ein gwaith ni yw estyn allan ein dwylaw angenus i dderbyn y bendithion hyn ; a hyn yw ffydd, nen gofleidio gwiiioneddau yr efeng- yl. Y mae cysylltu y dryohfeddwl o haeddiant â hyn yn wrthuu ynddo ei hun; eto gall Duw yn gyfiawn a rhesymol iawn attal iachawdwriaeth oddi wrth y rhai sydd yn gwrthod ei amodan gosodedig ef ei hun o'i rhoddi. Feily y mae yn eglur nad oes haeddiaht yn cael ei gysylltu â'r athrawiaeih sydd yn dysgu fod iachavd- wriaeth neu golledigaeth yn hi ngian ar ein derbyniad neu ein gwrthod ad o efengyl Crist. (Rhuf. xi. 6 ) Ac am fod parhau mewn ff>dd ac ufudd dod yn angeniheidiol er caffael bywyd tragwyddol, y mae yr un fath o ymresymu yn llawn mor gymbwys- iadol. Y mae Duw wedi darparu a chy- nyg bywyd tragwyddol i blant dynion coll- edig; er hyny y mae yn gofyn y rhaid fod gan bawb a'i meddiano hawl a chymhwj s- der iddo ; ac y mae yn darparu y naill a'r ilall yn nhrefu iachawdwriaeth. Y mae yr hawl i'w gael trwy ffydd yn Nghrist; trwy yr hyn yr ydym yn dyfod yn b!ant mabwysiedig —yn 'etifeddion i Dduw, a chyd-etifeddion â Christ,' Rhuf. viii. 17. Y cymhwysder sydd i'w gael trwy ddylan- wad sa..teiddiol yr Ysbryd—yn addewidiol yn unig i'r rhai hyny a barhânt yn ddi- ymod yn ff.dd ac ufudd-dod yr efengy 1: (Heb. lii. 14:) felly y mae yn hanfodol i gymhwysder enaid i'r nefoedd fod hyn i gyd wedi ei sicihau ; canys, a chaniatau y pojiibilrwydd o gael y nefoedd trwy yr I hawl, heb y cymhwysder, ni fyddai y nef- oedd o un gwerth ; gan fod ei holl fwyn- 'nâd o natur santaidd, byddent yn hollol ddiwerth i'r dia lenedig. Cymaint ag y j mae Duw yn ei ofyn gan ddyn yn hyn oll yw aifer y moddion i'w gvmhwyso ei hun ! i'r nefoedd, y rhai y darfu iddo ef yn ei j ras eu darparu, ac heb yr hyn ni allui gogoniant tragwyddol roddi dim hyfryd- I wch. Felly Duw yw awdwr a rhoddwr I iachawdwriaeth, ac y mae wedi darparu | moddion i'w chyẁedd; gan hyny ni all un • cnawd orfoleddu ger ei fion ef. 1 Cor. i. j 29. 6. Ond wedi y cwbl, y mae y gyfundraeth I hon yn yioneyd ffydd yn icaith dyn, ac nid I yn rhodd Duw, yn groes i lawer o ymad- ! roddion penclant yn yr ysgrythyrau, yn \ enuedig Eph. ii. 8, 9, lle y dywedir 'Trwy j ras yr ydych yn gndwedig, trwy ffydd, a ! hyny nid o honoch e'tch hunain, rhodd ! Duw ydyw. Nid o weithredoedd, Jel nad ! ymffrostiai neh.' At. Ar lawer cyfrif gellir dywedyd bod I ffydd yn rhodd Duw. Y mae felly cyn | belled a bod gwrthddrych ffydd — Iesu i Grist, yn rhodd Duw. (Ioan iii. \C.) Y j mae felly cyn belled ag y roae yr efengyl, sydd yn datguddio y gwrthddrych. jn rhodd Duw. (Act. v. 32.) Y mae felly cyn belled a bod y cyneddfau trwy ba rwi yr ydym i wybod a deall y gwrthddrjch hwn, o Dduw. (Job xxviii. 36.) Y mae felly cyn belled a bod y gallu gweithredol i ddefnyddio gnlluoedd y meddwl, yn rhodd Duw; (Iago i. 17 ;) ond y mae yr hull bethau hyn yn berthynol i filoedd o bethau yn gjstal a ffydd. Y mae y ddaear yn rhodd Duw (Deut. x. 14); ei rodd ef yw y tymorau (Act. xiv. 17); a rhodd Duw yw gweithrediad dirgelaidd tjfiant — yr haul yn addfedu, a'r cawodau yn mwydo, ydynt rodd Duw. (Salm cxxvi. 25.) Eto nid yw yr holl bethau hyn yn ddigonohonynt eu hunain i godi'un cnwd ounrhyw rawn; a'r amaetliwr a dybiaeu bod yn ddigon a argyhoeddid o hono ei hun i'r gwrthwjneb, trwy ddiffrwjthdra ei faes jn y cynauafdyfodol. Cian hjny, y mae arddu, hau, tiin, a medi, oll yn angen- rheidiol cyn y gellir cael bara—ffon byw- yd. Eto pwy a wadodd fod bara yn rhodd Duw! Y mae felly : ac yn yr un ystyr y