Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

AMRYWIAETII. 229 trwygyfeirio at y crochenydd a'r clai; oc cddi ar hyny y mae yn gofyn, ' Onid oes awdurdod i'r crochenydd ar ei briddgist, i wneuthur o'r un telpyn pridd un llestr i barch, ac arall i anmharch V Rhuf ix. 21. At. Adybiryn rhesymol i ryw grochen- ydd neu botiwr dreulio ei amser i wneyd potiau neu gwpanau o glai gwerthfawr gyda bwriad i'w dystrywio ? Os na wneir, a ellwch feddwl i'r Holialluog Dduw f d yn euog o'r hyn a fyddai ynffolineb mwy- afyn ei greaduriaid cyfeiliornus ac an- wybodus. Diameu fod darluniad Jeremia o'r croehenydd yn ngoiwg yr apostol (Jer. xviii. ì, &c), yr hwn, pan gafodd delpyn o glai yn ei ddwylaw na oddefodd eìfoldio yn llestr parchus, a'i hailfoldiodd, i'w wneyd yn llestr i wasanaeth mwy an- mharchus. Fellyygali Duw wneyd, ac y mae yn defnyddio ei ddoethineb anfeidrol mewng wneyd yn ol cymhwysderau moesol dynion—rhai i bateh acereill ianmharch ; megys ag y gwelsom y modd y cyfododd hiliogaeth Jacob goruwch yr eiddo Esau ; ac er fod yr apostol yn llefaru am ' îestri wedi eu cymhwyso igolledigacth' (Rhuf. ix. 22), nid yw byth yn haeru fod y llestri hyn wedi eu cymhwyso felly gan Dduw. Y mae dynion yn wir yn cael eu darparu i ogoniant trwy ras Duw yn eu cymhwyso neu yn eu parotoi ; ond y mae yn wrth- wyneb i natur santaidd Duw i ddefnyddio ei allu i wneyd dynion yn fwy drygionus, fel y gallo ei' da nnio yn y diwedd. Cyf- eirio y mae yr apostol, trwy yr holl naw- fedbennod, ac yn wir trwy y ihan fwyaf o'r episto! at y Rhufeiniaid, at waith Duw yndewis yrluddewon fel ei hàd etholedig, ac wedi hyny eu cauad allan oblegid an- nghrediniaeth, ac etholiad y Cenedloedd yn eu lle. Y mae hawl Jehofa i wneyd hyn yn ddios, pan ystyriom fod yr Iudd- ewon, y rhai a anrhydeddodd ef cyhyd, wedi myned trwy eu gwrthgiliad a'u han- "glirediniaeth fel clai difwynedig, ac felly wneyd eu hunain fel llestri cymhwys i ddim ond i gael eu gwrthod a'u han- mharchu gan Dduw ; a bod y Cenedloedd wedi eu hethol i'r breintiau a'r parch a fforffetiasant hwy, yr hyn a wnaeth ym- resymiad yr apostol yn angenrheidiol i'w hargyhoeddi nad ydoedd yn weithred o aringhyfiawnder yn Nuw. Os darllenir yr holl epistol, a'i ystyiied yn ei ddull cy- syllíiadol a Uawn, fel un llythyr, yn cyf- eirio yn benaf at un testyn, gwelir ei fod mor bell o gadarnhau yr athrawiaeth o etholedigaeth ddiamodol, ac iachawdwr- iaeth gyfyngol.fel y mae yn y modd mwy~ af boddhaol yn amlygu daioni annherfynol Duw, ei gariad cyffredinol, a'i ymddygiad uniawn a chyfiawn tuag at blant dynion. 4. Dywedodd Crist iddo ddeicis y dys- gyblion allan o'r byd: nid eu gweithred hwy ydoedd, uc am hyny nis gallai fod yn amodol. At. 1 fod yn ddysgybüon y dewisoddefe hwynt. Dyna y cwbl a feddylir, canys efe a rîdywed, ' Oni ddewisais i chwi y deuddeg, ac o honoch y mae un yn gyth- raul,' Ioan vi. 7. Ynayr oeJd Judas yn un, neu nirî oedd oiìd unardceg. Dywed yr Iachawdwr iddoddewisy deuddeg; yna, os yw yn cyfeirio at iachawdwiiaeth, y mae Judas wedi myned i ogoniant, ac nid i'w le ei hun. (Act. i. 25,) Os yw yn cyfeirio at swydd, yna nid yw mewn un modd yn erbyn yr athrawiaeth o etholed- igaeth a-i;odol i iachawdwriaeth. 5. Y mae etholediyaeth amodol dynion yn yspeiiio Duw o'i ogoniant, ac yn rhoddi i'rpechadur ran yn haeddiant ei iachawd- wriaeth ei hun. Y mae yn y lle cyntaf yn cael iachawdwriaeth ar yr a?nod o gredu, a bywyd tragicyddol trwy barhau yn y ffydd, a gobeithio yn yr Iachaudwr. Fel hyn y mae dyn yn cacl iachawdwriaeth trwy ei u-eithredoedd a'i haeddiant eihun, yr hon sydd yn athrawiaeth hollol wrth- wyneb i'r hyn a osodir aìlan yn ngair Duw. At. Dyma un o'r gwrthddadleuon mwy- afcyffredin a llwyddianus a ddygwyd yn erbyn yr athrawiaeth o etholedigaeth ys- grythyrol amodol. Ond ai nidgwirionedd yw fod iachawdwriaeth yn hongian ar ffydd ac ufudd-dod ? Onid yw yrysgryth - yr yn ei baeru unwaith ac eilwaith ? Os felly, nid oes genym ddim i'w wneyd à'r casgliadau a wêl dynion yn dda eu tynu oddi wrthi. Ond ychydig o ymholiad a argyhoedda yr ymofynydd, fod hyn oll yn cyfodi oddi wrth gamddeall beth yw y gwirionedd ar y pwngc hwn. Achos haeddianol iachawdwriaeth yw marwol- aeth Crist, fel aberth tros bechod. (Ioan iii. 16.) Aclios eýeithiol iachawdwriaelh