NEWYDDION'. 255 Lladdwyd hen wraig, o'r enw Mis. King, yr hon a breswyliai yn Hove, uwchlaw dwyarbymtheg a thriugain oed, gan fuwcb, ddydd Llun, Mai 18fed. Yr oedd myntai o amfeiliaid wedi dyfod dros y mynyddau o farchnad Steying, a phan y daethant i ben yr heol Hove, neillduodd y gyrwr ddwy fuwch beithynol i Mr. Elliot, ac a ddechreuodd eu gyru i lawr yr heol Hove. Wrth sylwi fod un o honynt braidd yn wyllt, gwaeddodd y gyrwr ar Mis. King, yr hon oedd ar yr heol, i fyned oddi ar y ffordd. Clywodd yr hen foneddiges yr hyn a ddywedodd wrth', ac ar gael ei chymhell gan blentyn ag oedd gyda hi i wneyd fel y dymunai y gyrwr, hi a atebodd gan chwerthin ei bod lii wedi byw 77 o flynydd- au, ac nad oedd erioed wedi ofni eto, ac na symudai hi o'r ffordd yn awr chwaith. Costiodd ei dewrder iddi ei bywyd be'h bynagy tro hwn ; canys ihedodd yr anifail aii ac a'i comiodd hi, yn gyn;af yn ei gen- au, gan ei rhwygo yn ddychrynllyd, ac yna yn ei borddwyd ac ar hyd ei cì.orff. Cymerwyd hi i fvny yn annheimladwy, ac aed â hi adref. Hi a nychodd mewn poen- au dirfawr hyd oddeutu pump o'r gloch prydnawn dydd lau, pan y rhoddes maiw- olaelh deifyn ar ei phoenati. Effeithiau angeuol cellwair.—Dydd Gwener, lôfed o Fai, cynaliwyd celain- ymholiad ar gorff un o'r enw SaiahTustin, 28ain oed, yr hon a fuasai farw trwy gy- meryd oil of vitriol. Hi a fuasai yn ogyddes (cook) yn nawdd-dỳ (asylum) Lincoln, ac a adawsai y He hwnw y dydd Iau blaenorol, am ei bod wedi cyflogi i fod yn ogyddes mewn teulu parchus am y flwyddyn ddyfodol. Yr oeddid wedi trefnu fod iddi gael cwmni ei chariad am iai dyddiau, dyn ieuangc o'r enw Eain- shaw, a hi a aeth i dŷ chwaer iddo ef yn Modeshiü. Boreu dydd Mercher, daeth rhyw rwystr ar ffordd Earnshaw i fyned i Lincoln, a bu cydwas iddo, yr hwn a aeth gyda'i feistr i Lincoln, mor grenlon a chelwyddog a dywedyd with y ferch nad oedd iddysgwyl Earnshaw, gan ei fod ef wedi myned i dreulio ychydig ddyddiau gyda merch ieuangc arall yn Boston. Hithau yn ddioedi a brj nodd oil ofvitriol, dan yr esgus fod arni ei eis:eu 'i lanhau rhyw ddodrefn pres, ac a lyngcodd oddeutu owns a haner o hono. Galwwyd meddyg i mewn yn ddioecii, ond yr oedd pob cy- mhorth meddygol yn ofer. hi a fu farw y nosganlynol. Cyn pen ychydig at ol i'r terch anffodus gyflawni y weithred erchyll daeth Earnshaw i dỳ ei chwaer, gyda owriad i dreulio rhai dyddiau yn nghwmni y drengedig ; ond yn lle ei chyfarfod fel y aysgwyiiai, efe a'i canfu yn y dirboenau rawyafarswydus. Gwiriondeb y Cymro druan.—Y mae cryn derfysg wedi bod yn Mangor yn ddi- weddar, fei y bu raid galw y milwyr i roddi terfyn amo. Darllenwyd y riot act ddydd Gwener, Mai 22ain, yn nghlywed- igaeth torf o derfysgwyr, a chymerodd y cydymddyddan a ganlyn ìe y dytid canlyn- ol rhwng offeiriad a dyn o'r wlad, yr hwn oedd yn y dorf av y pryd. Offeiriad.—O, John ! y mae arnaf gy- wilydd o hoi.ocb, ac o'r rhai ag oedd gyda chwi. Pabam na buasech yn ymwasgaru yn ddioedi pan y darllenwyd y riot act ? F dyn.—Ymwasgaru, syr! paham % OJfeiriad.—Trwy beidio ymwasgaru yr oedciech yn troseddu y gyfraith. Dylasech oll fyned ymaith mewn munud, yn lle ym- wasgu fel y gwnaech yn agosach at yr ynadon. Ydyn.—Wel! y daioni a ŵyr, syr, yr oedd hyn i gyd o herwydd ein hanwybod- aeth. Yr oedde n yn gweled y Dean, y Parch. Mr. Pricc, a'r Parch. Mr. Vincent, a boneddwr ieuangc, yr hwn y dywedid mai y cìochydd oedd, yn sefyll with y drws, a chanddo lyfr yn ei law, fel y gwna pregethwyr. Yr oedd pawb yn dywedyd fod y Dean yn myned i bregethu. Yi oeddwn wedi clywed fod ei biegtthau Cy • mreig yn hynod o ddigrif bob amser, ac am hyny íreiem fyned inor agos ag oedd bosibl, fel y gallem ei glvwed. Tynais i fy het i wiandaw \n astud, ac nid oedd ynwyf y dychymyg lleiaf fy mod yntrosedduy gyf- raith with wiandaw ar yroffeiiiad yn dar- llen. Offeiriad.—Ni ddylech byth gael eich gweled mewn cwrani drwg, John. Y rfyn.-Myfi a gymeraf weil gofal o hyn allan, syr ; a gallwch benderfynu y rhedaf i ffwrdd mor gyflym ag y gall fy nghoesau fy nghario, pryd bynagy gwelaf offeiriad yn ymbaiotoii ddarllen rhy wbeth. O Dŷ'r tlodion i'r Nefoedd.—Yr oedd gweinidog Wts'eyaidd ryw ddiwrnod yn ymweled àg aelod o'i ddeadell, yr hon, yn nhrefn rhagluniaeth Duw, oedd yn y fan lle y ceir Wesleyaid weithiau, — yn Nhŷ'r tlodion. Yr oedd wedi gadael ei deng mlynedd a thiiugain ; wedi cael ei hadnabod am hir amser fel ' Israeliad yn wir;' ac yr oedd bron ar gyffiniau y tragwyddol fyd: ' yroedd y dynoddi allan yn llygru. ond y dyn oddi mewn yn cael ei adnewyddu o ddydd i ddydd.' Tra mewn ymddyddanâhi yn nghylch mwyn- ianau, gobeithion, a gwobrwyon crefydd, gwelai y gweìnidog ddysgleiideb anarferol yn pelydru oddi wrth ei gwynebpryd, a thawelwch buddugoliaeth gristionogol yn llewyrchu yn ei llygaid. Gan ei chyfarch w rth ei henw, efe a ddy wedodd,' A wnewch chwi ddywedyd i mi pa feddylddrych a basiodd trwy eich meddwl ag oedd yn achos i chwi ymddangos mor orfoleddus?' Atebiad yr ben ddysgybles cedd, ' O, syr, yr oeddwn yn myfyrio y fath gyfnewid- iad a fydd------o Dv'r tlodion i'r Nef • OEDDÎ'