Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

250 NEWYDDION. ddwyn i gyfrifon y flwyddyn 1846, y swm , o P.766, I4s. lOc. Crynodeb gyffredin oV holl Genadaethau \ Wesleyaidd. j Prif Sefydliadau neu Gylchdeith- iau dan ofal y Gymdeithas ytt ngwahanol barthau y byd..... 284 | Capeli a Ueoedd ereill i bregethu vn yr amrywioi Gylchdeithiau 'uchod...................... 2522 '; Cenadon, a ChenadonCynorthwy- j ol, yn cynwys 10 o Uwchrif- yddion..................... 397 j Goruchwylwyr cyfiogedig ereiU, megys Egwyddorwyr, Cyfieith- wjr, Athrawon Ysgolion Dydd- ioí, &c...................... *847 ; Goruchwylwyr rhad, megys Ath- rawon yr Ysgolion Sabbothol, &c.....*.....'............... 6,832 | Aelodau Eglwysig cyflawn a rhe- olaidd..........'............103,150 | Aelodau ar brawf, mor belled ag y gellid sicrhau.............. 4,956 '< Ysgolorion.................... 71,625 | Swyddfeydd Argraffyddol....... 8 CYFRANIADAU 0"R CYLCHDEITHIAU CYMREIG j TUAG AT Y GENADAETH. Yr Ail Dalaeth Ddeheuol Gymreìg. £ s. c. Merthyr.................. 32 13 5 Offrymau Nadolig........ 9 1 2 Crughywel................. 22 15 6 Offrymau Nadolig........ 5 10 8 Caerdydd.................. 13 3 1 Aberhonddu. . ............. 7 7 6 Offrymau Nadolig........ 1 1 0 Llandeilo................. 10 8 7 Caerfyrddiu................ 16 1 9 Offrymau Nadolig........ 1 3 6 Abertawe.................. 8 10 4 Offrymau Nadolig........ 0 6 2 Aberteifi................. 8 19 4 Tyddewi................ 24 2 5 Offrymau Nadolig........ I 0 0 Aberystwyth............... 26 16 1 Machynlleth................ 9 6 2 Lianidloes................ 21 11 9 Offrymau Nadolig ...... 1 5 7 Y cyfanswm o'r Dalaeth..... 220 4 6 Chwanegol. Crughywel (gwallyn y gyfrif- len)................... 0 19 10 Caerdydd................. 0 1 0 Aberystwyth (ar gyfrif 1844) l 5 6 Y cyfanswm Uawn......... 222 10 10 Y Dalaeth Ogleddol. £ s. c. Ruthin a Dinbych.......... 48 18 5 Offrymau Nadolig........ 1 7 0 Llangollen................ 27 11 3 Offrymùu Nadoliy........ 3 3 10 Corwen................... 15 14 0 Llanrwst.................. 86 7 0 Tretfynon.................. 47 13 4 Wyddgrug................. 56 0 0 Llanasa.................... 35 12 4 Beaumaris................. 69 19 7 Offrymau Nadolig........ 3 18 10 Amlwch.................. 41 3 8 Caernarfon................ 33 5 8 Offrymau Nadolig........ 1 3 11 Bangor.................... 47 1 1 Pwlíheli.................. 27 18 9 Abermaw.................. 32 9 0 Dolgellau.................. 31 7 11 Llanfyllin.................. 111 19 1 Offrymau Nadolig........ 0 13 0 Llanfaír................... 65 14 5 Y cyfanswm o'r Daîaeth..... 789 2 10 Chwanegol. Ruthin a Dinbych (anfonwyd chwaneg na'r cyfrif)..... 1 7 9 Tretfynon (Eto)......... 0 0 8 Llanasa (Eto)......... 0 1 10 Bangor (Eto)......... 0 4 0 Llangollen (argyfrif 1843;. 17 18 2 Dinbych (ar gyfrif 1844;... 52 11 4 Caernarfon (Eto)......... 27 17 b' Pwllheli (Etoj......... 15 0 0 Dalaeth (Eto)......... 60 4 8 Y cyfanswm llawn.......... 964 8 9 Y Cylchdeithiau Cymreig yn Lloegr. Llynlleiíiad................ 131 16 8 Offrymau Nadolig........ 12 2 7 Manceinion................ 7 0 7 150 19 10 • Y mae y nifer yma wedi ei leihau yn fawr, am fod canoedd lawer o Athrawon yn yr Ynys- oedd Cyfeillgar a'r nad ydynt yn derbyn unrhýw dal am eu gwasanaeth, CYFARFOD YSGOLION SABBOTHOL CAERGYBI. : MBi Goi..,—Afy<!dweh chwi mor fwyn a rhodi'.í congl o'ch Eurgrawn henafol a gwerthfawr i hanes cin Cyfarfod Ysgolion Sulgwyn diweddaf, ! yr hwn a gynelir yn Nghaergybì bob Sulgwyn ; er ys dros ugain mlynedd yn 'ddidor. Yr oedd I ein cyi'arfod diweddaf yn un rhagorol iawn—yn ] lluosog, eil'ro, a byw hynod. Yr oedd pawb yu í rhyfeddol o syml. a phawb yn 'cymeryd eu lle- oedd a'u swyddau yn y moud mwyaf gofalus ac ufudd, íel na chafodd neb y briw lleiaf i'w fedd- wl o herwydd anufudd-dod, na dim o'r fath. Yr oedd pawb, o fach i fawr, fel pe buasent yn ystyried eu bod yn mhresenoldeb Duw, ac yn ei dŷ, a chyda'i waith santaidd. Yr oedd yn gyf- arfod rhagorol yn ol barn pawb y bûm yn ym- ddyddan â hwy. Llwydd, Uwydd i'r Ysgolion Sabbothol trwy y byd. O. T. Caergybi, Mehefin 2il, 1846.