Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

247 BARDDONIAETH. LIINELLAU ER COFFADWRIAETH AM JÜHN JONES, Blaenor Mynydtìhach, cylchdaith Caerfyrddin. Y WEDDW. 0 FRo'r Mynyddbach mi gollais ŵr mwyn, O'm llygaid ilaw dagrau,o'm mynwes daw cwyn ; Y byd'sydd yn anial heb degwch i mi, Fy nghyfaill, fy nghymhar roed yu y bedd dû ! Trwm, trwm yw fy nghri, Fy nghyfaill, fy nghymhar roed yn y bedddû ! AELODAU YR EGLWYS. Ein hathraw caredig ! bu'n colled ni'n fawr ; Ond eto mae'n colled yn elw i ti 'nawr ; Mae meddwl am danat yn peri i ni Ddymuns cael eto ail gwrddydâ thi: Hoff, hoft', oeddit ti, JJymunem gael eto ail gwrddyd â thi. Gofidus oedd ini roi'n blaenor mewn bedd, ündclod ì'r Gwaredwr, bu farw mewn hedd ; Ac os yw'm brawd anwyl yn awr wedi myn'd, Cawn eto'r Penbugail yn wir ffyddlon Fi'rind : Ffrind, íì'rind, ffyddlon ffrind, Cawn eto'r Penbugail yn wir ffyddlon ffrind. YR AWiMRES. Fynghyfaill serchoglawn, 'rwyf finau yn drist 0 herwydd dy farw—er marn yn NL'hrist; 'Mhen enyd fach eto 'rwy'n dysgwyl dy gwrdd Yn Salem, yn llawen, oddeutu'r uu bwrdd: Cwrdd, cwrdd, hyí'ryd gwrdd, Yn Salem, yn llawen, oddeutu'r un bwrdd ! Sauaii Kees. Panti/fedw, Chwefror, 1846. LLINELLAD A GYFANSODDWYD WEDI DARLLEN HANES MR. JOHN JAMES, CROSS LANE, LLANGADFAN, Yn Eurgrawn Ebrül a Mai, 1816. Hawdd gallwch chwi wylo, fe gladdwyd y dyn Rhagoraf trwy'r holl gymydogaeth. Ei weddw alarus ! Duw riod'da hi â'th rad! 0, i blant bach amddifaid ! Pa le mae eu tad? Bu farw o'r darfodedigaeth. üeìcrislion diwyrni dylynodd yr Oen Yn fl'yddlon, trwy bob profedigaeth: Ei fywyd crefyddol", hyd ddiwedd ei oes, Amlygai ragorion gwir grefydd y groes ; Och! ddit'rod y darfodedi'gaetìt. A ! collwyd y blaenor gofalus a mwyn ! Oalarus yw teulu'r frawdoliaeth," Wrth gofio'i weddiau a'i rìdagrau, wiw ddyn, A i gynghor cyfaddas i brofiad pob un, Nes methodd trwy'r darfodedigaeth. Y peraidd ganicdydd:—Ust—na, nid ei lais A glywaf. Mor llesg y beroriaeth 1 n nghwrdd y Wesleyald, Pontgadfan, er pan i gorwedd eu pencerdd yn fud yn y Han, Trwy orthrech y darfodedigaeth." 0 gyfaìll hawddgaraf! fy nghalon sy'n brudd O'th herwydd, gan alar a hìraeth ; Adgofio 'rwyf ganwaith dy waith a dy wedd, A bron âg annghredu dy fod yn dy fedd, Lr gwaethed y darfodcdigaeth. Ond pa ham y wylwnT os trencodd y sanl, Bu farw yn nghûl iachawdwriaeth : Mae'n awr gyda'r Iesu—byth ger ei fron ; Angylion y wiwcef a'i dygant yn llon, O gyraedd y darfodedigaeth. RüBERT WlLLIAMS. Llandcilo, Mai 22,1846. GWYNFYD. Y byd yn hardd olygfa sydd, Ddrychiolaeth dwylla'r ynfyd ; Mae gwen garuaidd ar ei rud'd, A sioma'r tfol o ddydd i ddydd, Ond nid yw'n meddu Gwynfyd. Anrhydedd rydd i lawer wledd, Ond derfydd yn mhen enyd : Pa beth yw serch, a phryd, a gwedd, Ond blodau gesglir ar ein bedd? Nid dyma'r fan mae Gwynfyd. Wrth rodio ar ystormus ddydd, Yn nghanol tönau enbyd, Na synwch wrth fy mod yn brudd, A dagrau heilltion ar fy ngrudd, Nid dymafro fy Ngwynfyd. Fel Moses boed yn rhan i mi Wir bobl Dduw â'u hadfyd ; Os dros brydnawn bydd dagrau'n 111*, Mewn loes'drwy'm hoes, a chroes, a chri, Caf yn y nefoedd Wynfyd. E. G. Peris. AR FARWOLAETII MERCH 1EUANGC. GvDiErENGCTiD anwyl, cofiwch Nad yw'ch tegwch ond lel tarth ; Buan cilia—na falchiwch,— Yn y bedd fe'i troir yn warth : Nac ymtì'rostiwch yn eich cryfder, Glendid, mawredd, dysg, na pharch ; Beth a dâl holl bethau amser, Pan eich rhoir dan glo yr arch? Y' mae bywyd yn diflanu Fel blodeuyn y prydnawn ; Ac fe all yn gyn't na hyny— Gwywais i yn/orew ia%vn ; Ceisiwch fywyd wedi'i guddio Gyda Clirist yn Nuw yr hedd ; Dyma fywyd d'deil heb ẁywo-^ Bywydyw na phydra'r bedd'. Beth a dâl y byd wrth farw ? Gwagedd gwael a fydd i gyd ; Llwyr ddiwerth fydd y pryd' hwnw 'R hyn yn awr a leinw'c'h bryd :— Bydd cauiadau hen gyfeilliou "Wedi troi yn ddeigron trist, A phleserau'n tì'rydrau chwerwon 1 elynion lesu Grist. Bydd yn well yn ' nghysgod angeu ' Na lioll berlau'r dclaèar gron, I gael cwmni'r Cyfaill goreu, I ni'n ' wialen ac yn ft'on ;'— Llusem ddysglaer i oleuo Ffordd y"glyn i'r nefoedd wen— Craig yr oesoedd arni i bwyso— Braich dragwyddol dan y pen ! Machynlleth. H. Parry (H. DduJ. ENGLYN Er Coffadwriaeth am John James, a orphenodd ei yrfa Awst 9fed, 1845. \7N Uawen i Gaer y lluoedd,—Ai'n iach O'i nych a'i' flinderoedd : Cyfaill ffyddlou uniawn oedd, Câriadus cywir ydoedd.