Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

MARWOLAETHAU. 245 ond yn benaf oll y mae Duw, y Beibl, a chrefydd, yn dywedyd y dylai daltj ! Gof. 3 a 4. Atebiad,—Nacydyw, ar un cyfrif jn y byd. ' lihaid i'r diaconiaid (blaenoiiaidl yr un ffunud fod yn onest; nid yn ddaueiriog, nid yn ymroi i win lawer, nid jn budr-elwa ; yn dala dirgel- wch y ffjdd mewn cydwybod bur. A phrofer y rhai hyny yn gjntaf; yna gwas- anaethant swydd diaconiaid (blaenoriaid) os byddant ddiahgyhoedd,' 1 Tim. iii. 8—10. V mae gosod dyn yn flaenor a'r nad yw yn cyfateb mewn duwioldeb ac ymarweddiad da i'r rheol a ryild yr apos- tol, yn anysgrythyrol ac afresymol. Obleg- id, pa fodd y geilir ystyried y dyn hwnw sydd mewn dyled i bobl, ac mewn modd i dalu, ond yn nacau gwneyd, \ n ddyn yonest'ì Onid yw y cyfryw yn bt.dr elica yn dwyllodms ì Ac a y w yn ddichonadwy i ystyried y fath yn un diargyhoeddì Nac ydyw ; am hyny, gwelwch reol y Beibl ar y mater,—niddylai gael bod yn flacnor. Yr eglwjs a faidd osod y fatli yti y swydd rhaid ei bod yn hynod o anwybod- us yn nghylch dysgyblaeth eglwysig, a natur y cymhwjsderau gofynol i fod mewn blaenor,ne(i ynteyn llygredigofnadwy, pan yn gallu abeithu egwyddor a chydwybod, a suthru dysgyblaetli tŷ Dduw dan draed, a gosod dyn yn flaenor er mwyn dal gwyneb iddo.neu er ateb rhyw ddybenion cnawdol acannheilwng o'iheiddo ei hun. Acyn enw pob rheswm, pa gysondeb fyddai gweled dyn, yr hwn fyddo yn marn y cyfíYedin yn un anoncst, yn cynghori pobl dduwiol ei ohìifyw yn onest, apheidio gwneyd cam ac annghyfiawnderl A pha fodd, meddaf, }'gall y dyn hwnw ddywedyd wrth bobl ei ofal, 'Dylynwch chwi íi fel yr wyf fi yn dylyn Cristt' Ni ddylaiy fath gael ei oddef yn fiaenor nac yn aelod chwaith. Wesleyan. MARWOLAETHAU. MARY ROBERTS. " anwyl chwaer Mary a anwyd yn Pontfaen, Mai I6eg, 1824, wedi ei ben- duhio â rhieni duwiol. Hi a arweìn- iw>dynforeu i dŷ Dduw, ac i'r Ysgol Sabbothol; a'r hyfforddiadau a dderbyn- I iodd, ymddengys, a gafodd argraffddwfn ar ei meddwl. Yr oedd ei hymddygiad yn | dda, a'i chariad at bobl giefyddol oeid | yn dra mawr. Yr oedd yn feddianol ar dy- j mher fywiog, tueddiadau mwyn, a chof | gafaelus. | Yn ystod y flwsddyn 1839 hi a gafodd | anwyd gerwinol, yr hwn a osododd syl- | faen i'r afiechyd, pa un o'r diwedd a der- | fjnodd ei dyddiau. Yn y gwanwyn 18-10 hi a aelh mor anhwylus fel yr oedd j yn angenrheidiol galw i mewn gjnoithwy : meddygol, pryd y cafwyd aìlan fod y gel- i yn twyllodrus, y darfodedigaeth, wedi ei 'i nodi hi yn ysglyfaeth iddo ! ie, Mary, y : mae ynrhaid i'rddoethaf, yr oraf, a'r fyw- : iocaf, gael ei gwahanu oiidi wrth y cwbl ; oedd _\ n agos ac anwyl ganddi ar y ddaear, ' a mjned i seyllfa ddyeithr ei hunan. Ond ; nid oedd hi ei lìunan ; na, er fod angeu yn sylluyn ei gwyneb, eto yr oedd yn aì'.uog i ymotfoleddu a dywedyd, ' Y mae arnaf ; chwant i'm dat;o.i, ac i fod gyda Christ.' Yn y rhan gyntafo'i hafiechyd cafodd ei harwain yn rasol at y Gwaredwr, ac ; fe'i galluogwyd i arfer ffydd fywiog yn ! ngv\ aed y cy mod. Yr oedd yn dymuno i'rordinhàdo swp- er yr Arglwydd gael ei gweinyddu iddi; ' ac felly fe wnaeth y Parch. William Evans, gweinidog Wesleyaidd, gyds\nio â'i dy- ] munia i; ac yr r edd yn amser i'w gofio yn ■ hir gan bawb oedd yn bresenol. Ar ddydd I Iau,20fedo Awst, yr oedd yn amlwg fod y gelyn o'af yn agosau; ond marwolaeth iddi hi oedd wedi ei diaifogi o'i cholyn. Ymddangosai yn dawe! ac \ mroddedig, a ch\da gwên nefolaidd, yr lion ni all- af byth ei bannghofio, hi a ddywedodd yn beiaidd,'2''í/rei/, Arglwydd Jcsu' ahunodd ar fynwes ei Cheidwad. Yr oedd ei hym- adawiad tnor dawel fel nad oedd y rhai oedd yn sefyll yn ymyl ddim yn wybodus am dano. Dydd Sadwtn, yr 22ain, caw- som ein cyughori i beidio â thtist.tu megys ereül, y rhai nid ops ganddynt obaith, mewn p eaeth briodol gan y Paich. J. Richaids, a'r rhan oedd farwol a drosglwyddwyd i'r ddaear oer, yn nghanol dagrau ei pherth- ynasau a'i chyfeillion. Cantorion yr eg- Iwys, yn mhlitli pa tai y clywsid ei llais peraidd hi mor aml, a ganasant yr emyn tlws hwnw,—