Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

244 AMRŸWIABTH. ngolwg pob dyn,' Rhuf. xii. 17. Ac wedi iddo gael ei ddiarddel, ni ddylai gael ei dderbyn yn oli'r frawdoliaeth ond ar un o ddau dir ;—naill ai ar dir diniweidrwydd, trwy ddadju iddo gael cam yn ei ddiar- ddeliad, iddo gael ei gyhuddo o wneyd twyíl ac annghyfiawnder, acyntauyn gwbl ddieuog. Yna íe\prawfo'i ddiniweidrwydd, dyged yn ralaen ei gyfrifon ger bron swyddogion penodedig gan yr Eglwjs, a dangosed iddynt, os gall, ei gywirdeb a'i onestrwydd ; ae heb wneuthur hyn, cred- wyf na ddylai gael ei dderbyn yn ol i'r frawdoliaeth ar y tir yna :-—neu, ynte, ar dìr edifeiricch. Ei dderbyu yn ol ar ei edifeiricch sydd yn gosod allan ar unwaith ei fod yn droseddwr, ddarfod iddo wneuth- ur twyll yn ei ffaeledigaeth ; ac am hyny dylai ymostwng mewn tristwch a chyf- addefiad ger bron Duw a'i F^glwjs am ei anwiredd, — yr anonestrwydd a wnaeth, y gwaradwydd a dynodd ar grefydd, a'r achos a roddodd i elynion yr Arglwydd gablu o'i blegid ef. Gof. 2. Mewn atebiad i'r ail ofyniad, dy- wedaf,— Ydyw; y mae crefydd Mab Duw yn galw arno i dalu i bawb o'i ddyledwyr yn ol ei allu. Pan ddaeth y wraig weddw hòno at Eliseus, gŵr Duw, i ddywedyd wrtho ei cl)\fyngder, ddarfud i'r achwjn- wr, wedi marw ei gŵr, gymeryd ei meibion yn gaethion ; wedi i'r proffwyd ei holi am yr hyn a feddai yn ei thŷ, a'r modd y trefnai bethau, efe a ddywedodd wrthi, ' Dos, gicerth dy olew, a thal dy nDYLRD ; bydd di a'th feibion fyw ar y rhan arall' 2 Bren. iv. 7. ' Na fjddwch yn nyled neb o ddim, ond o garu bawbeich gilydd,' Rhuf. xiii. 8. A chlywwn beth ddywed yr Arglwydd yn erbyn y cyfryw nad ydynt yn cadw y rheol hon,—' Mi a nesâf atoch chwi i farn; a byddaf dyst cyflym yn er- byn cam attalwyr cyflog y cyfíogcdig.' Mal. iü. 5. Un o ffrwythau addas cyntaf edifeirwch a gwir ddychweliad yw, gwne^d ad daliad am y cam a'r niwaid a wnaethpwyd i ereill. Ystyriai Sacheus liyn yn rhwym- edig arno o gydwjbod ; ac am hyny dy- wedai, ' Os dygais ddim o'r eiddo neb trwy gam-achwyn yr wyf yn ei dalu ar ei bedwerydd,' Luc xix. 8. Dywed y Dr. A. Clarke yn ei esboniad ar y geiriau uchod, ' fod y cyfreithiau Rhufeinig yn rhwymo y treth-gasglwyr i dalu yn ol pan brofid eu lod wedi camddefnyddio eu hawdurdod tiwy orthrymu y bobl. Nid oedd y fath brawf ddarfod i Sacheus wneyd Ihyny; ond y dyn, i ddangos cyioinìeb ei | ddychu-eliad, a'i gwna o hono ei hun. | Rhaid i'r hwn a wnaeth gam aiyyfadl \ wneyd ad-daliad, 09byddhyny yn ei alli1; ! nis gall yr hwn na icna felly dd\sgwyl , trugaredd Duw.' Gwel Dr. A. Clarke ar | Luc xix. 8. Nid yw bod cyfraith y wlad yn caniatau | i'r fath ddyn ei ryddid i dalu neu beidio, aroliddo wneyd ei hun yn fancrupt, yn ! un prawf fod cyfraith y Betbl yn caniatau ; iddo y fath ryddid ;—na, ei llais hi wrtho I o hyd ydyw, ' Gwerth dy olew, a thàl dy I ddyled.' Dylai pob un sydd yn proffesu ei I hun yn grisíion gofio mai nid cyfraith y wlad yw rheol ei ymddygiad, neu y safon i brofi uniondeb ei weithredoedd, ond gair Duw. Hefyd, nid yw bod y dyn yn dadlu ddarfod iddo ef ei hun gael cam gan ereill yn ei ryddhau oddi wrth rwymedigaeth crefydd, y dylui dalu i bawb o'i ddyled. wyr, os yw hyny yn eì allu. Caniatawn ddarfod iddo gael cara, a yw hyny yn ddi- gonol reswm, ar dir y Beibl, y dylai ef wneutbur cam ag ereilll Nac ydyw, mewn un modd. ' Na icnewch gam, ac na threisiwch y dyeithr,' Jer. xxii. 3. ' Pa- ham nad ydych yn bytrach yn dyoddef cam? Paham nad ydych yn hytrach mewn colled? Eithr chwycbwi sydd yn gwneuthur cam a cholled, a hyny i'r brodyr, oni wyddoch chwi na chaiíT y rhai an- nghyfiawn etifedduteyrnas Dduw V l Cor. tì, 7—9. ' Yr hwn sydd yn gwneuthur cama. dderbynam y cam a wnaeth,' Col. iii. 25. Y mae y tlodi a'r trueni a achosodd mewn teuluoedd, trwy gam attal cyflog y cyflogedig, yn dywedyd y dylaidalu ;—y mae dagrau ac ocheneidiau y tad a'r fam, gwisg garpiog a cliyllau gweigion y plaot, yn dywedyd y dylai dalu ;—y mae mell- dith, rheg, a chabledd y rhai annuwiol ar ei ol, a'i hiliogaeth hyd y drydedd a'r bed- waredd genedlaeth, yn dywedyd y dylai dalu;—y mae llais cydwybod effro yn ddidewi yu dywedyd y dylai dalu;—