Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

234 /MRYW1AETH. ?ieb. Distinct 40 Can. Si Pope. Apel- iodd Paul o'r diwedd at Cesar (Act. xxxv. 10, 11). Yn yr adnodau hyn y mae j-n cydnabod awdurdod Cesar fel barnydd, yna yn ymostwng yn foddlon i'r awdur- dodaeth, tra ar yr un pryd yn hawlio barn gyfiawn. ' Apelio yr icyf at Cesar.ì Oddi wrth a nodwj d y gwelwn nad ydyw yn ngallu y Pab i ryddhau dynion oddi wrth rwymedigaeth i ufuddhau i'r deddfau gwladol, ond ei fod ef, yn gystal aphawb ereill, yn unol â'r ysgrythyrau yn rhwym o ymostwng i'r awdurdodau goruchel, gan mai oddi wrth ' Dduw y rnaent.' ANNGHYFIAWNDER CROGI FEL PRIF GüSPEDIGAETH YN CAEL EI BROFI. Allan o'r ' Biutisíi Fiuend,' papyr y Crynwyr. Y mae y Papyrau Newyddion yn rhoddi lian- es gofidus am bedwar o' ddynion wedi eu crosri ar gam, ar gau-gyhuddiad o lofruddiaeth :— Cîtlawnwyd Uofruddiaeth prydnawn Sa- dwrn, y 26ain o Ebrill, 1817, yn nhỳ Mr. Littlewood, siopwr yn Pendleton, yn sir Lancaster. Y rhai a lofruddiwyd oedd. ent, Margaret Marsden, y ben forwyn, yr hon oedd yn 75 oed, a Hannah Partington, y forwyn arall, yr hon oedd yn 20 oed. Amcan y llofruddiaeth oedd lladrata. Cafodd pump o ddynion eu drwg-dybio, y rhai a ddaliwyd ac a brofwyd, sef, James Asheroft, Dayid Asheroft, James Asheroft, yr ieuangaf, William Holden, a .Tohn Robinson ; abarnodd y rheithwyr eu bod oll yn euog ond John Robinson. Y dydd Llun canlynol crogwyd y pedwar. Tystiasant yn ddifrifol ar euprawf eu bod yn ddieuog o'r cyhuddiad a roed yn eu herbyn. Llefodd James Asheroft, yr hynaf, ' Eìn llofrnddio mewn gwaed oer yw hyn. Datguddia Duwyrannghyfiawn- der hwn. Yr wy f yn gweddio yn daer am iddo anfon dau o'i angylion i fynegu pwy a gyflawnodd y llofruddiaetb. Y"r ydym ni oll yn ddiniwaid. Mi a dystiaf hyny hyd y diwedd.' Galwodd David Asheroft ei Greawdwr yn djst, gan dystio ei ddi niweidrwydd yr un modd. Meddai James Asheroft, yr ìeuangaf, wrth y barnwr, ' Os rhaid i mi ddyoddef am drosedd na chyflawnaÌB erioed, yr wyf yn deisyf ar eich anrhydedd gymeryd trugaredd ar fy ngwraig dlawd a'r plant.' William Holden, gan gyfeirio tua'r nefoedd, a ddy- wedodd, ' Y mae Duw yna, yr hwn a ŵyr ein bod ni yn ddieuog, a'rhen a gofia hyn eto.' Ar hyn attaliwyd hwy gan y llys, a chyhoeddwyd barn marwolaeth arnynt oll, pan y dywedodd Dayid Asheroft wrth y barnwr, ei fod ef yn gobeithio Duw na f) dd- ai i'r aunghjfiawnder a wnaed â hwyntfod byth yn anwybodus. A James Asheroft, yr ieuangaf, a ddywedodd, y cyfarfyddai efe farnwr uwch gyda chydwybod ddieu- og. Ar eu colliad, yr oedd tyrfa anferth wediymgasglu, a thystiasant yr un peth ar y crogbren. Meddai David Asheroft, ' Y mae yn dda genyf weled cynifer o berson- au yn edryi/h arnom, ac yr wyf yn tystio iddynt ein bod ni oll yn ddieuog o'r cy- huddiad hwn, a hyn yr wyf yn eì brotestio i chwi oll ger bron Duw ; fel ag yr wyf yn myned, yr wyf yn hyderu, i ogoniant, ni fynwn er yr holl fyd farw â chelwydd yn fy ngenau.' Ar hyn unasant oll i ganu hymn, a chyn iddynt gwbl ddybenu, goll- yngwyd hwy i dragwyddoldeb. Ond sylwwch ar ddiwedd y gyflafan hon, wedi ei gymeryd o bapyr newyddion, chwe blynedd ar ugain wedi hyny. Chwefror 9feJ, 1843, canfu hen ddyn o'r enw John Holden, 74 oed, ag oedd yn byw mewn lle acmharchus ar yr ochr ddeau i'r ffordd rhwng Leigh a Chow- bent, ei fod ar fin marw, ac addefodd wrth ddau ddyn, y rhai a alwodd efe at ochrei wely i'r dyben hyny, mai efe oedd gwir gyflawnydd y Uofruddiaethau uchod, ond mai nid efe alatrataodd. P. NATUR AC EFFEITHIAU MARWOLAETH CIUST. Yr ydym yn galw marwolaeth Crist yn foddlonrwydd a roddwyd i gyfiawnder dwyfoldros bechodau dynion, gyda golwg ar ei effaith ar feddwl y Deddf roddwr Goruchaf. Fel Llywodraethwr cyfiawn y mne yu foddlonedig ar yr iawn a roddwyd trwy farwolaeth ddirprwyol ei Fab, a'r amodau ar ba rai y mae )n d)fod yn Uesol i:r troseddwyr; a'u cospedigaeth. wedi y cyflawnir )r amodau hyny, nid y w mwyach yn cael ei gosod arnynt. Nid yw yr eífaith hon ar feddwl y Deddf roddwr yn raeddwl yr hyn ag y mynai y Sosiniaid ŵyrdroi yr athrawiaeth, boddhâd nwyâ