EURGRAWft WESLEYAIDD, âM WSLMW¥E3 mê§, YN ADDURNEDIG A DARLUNLEN O'R PARCH. WM. WOOLSEY. ADDUENIH EIN EIIIFYN NESAF A DAELUNLEN o'r FAECH. J. SHIPMAN. DAl OITŴIAD DAYID BTAUTS, 911. Y CYNWYSIAD. BUCHEDDIAETH. Cofiant am Griffith Thomas, Tý hen, Llandwrog .... Cofiant am Mrs. Ann Jenkins, Cefn- glas ..... ECLURADAETH YSGRYTHYROL. Egiurhâd ar Salm lxxxiv. 6, 7 . DUWJNYDDIAETH. Y Twyllwr a'r Annghrist . AMRYWIAETH. Taìfyriad o Gyfarchiad y Gynadledd Sylwadau ar y Melldithion yn y Salmau Y fibrdd i leihau a gwanychu cynull- eidfa .... Awgrymau i gynulleidfa Darlun byr o berson a thymher St. Pedr .... Darlun byr o berson, grasusau, a rhin- weddau St. Paul :Ffjdd a Gobaith ! Gofyuiadau .... 353 j Gofyniadau ar Sylwadau Mr. Cadwgan ! Atebiad i ofrniad Talachwr 355 357 357 367 MARWOLAETHAU. Byr-gofiant am Mrs. Mary Williams Cofíant am y^ddiweddar Mrs. Griffiths Ychydig hanes am fywyd a marwol- aeth William Mathews NEWYDDION. Agoriad Capel newydd yn Tre'rddol Anrheg i'r Parch. Hugh Hughes Cylchwyl Capel Abercegir . Afiochyd y Cloron—Esgob Tyddewi— —Y gynddaredd—Manion—Priod- wyd—Bu farw .... 368 368 i 369 j 369 j 370 372 375 367 | y Ddangoseg 377 377 377 378 379 LLANIDLOES: A GYHOEDDWYD, AC SYDD AR WERTH GAN JOHN REES. AR WERTH HEFYD GAN YR HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD CVMREIG. PHIS CHWECHEINIOG,