Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Kiif;9. YR IIRGRAW5Ì WESLMAIDD, YN ADDURNEDIG A DARLUNLENI O'R PEIRCH. RICHARD FELYUS A PETER DUNCAN. ADDURNIR EIN RHIFYN NESAF A DARI.UNLEN o'R PARCH. 1. SCOTT, CYNLYWYDD Y OYNADLBDD. I>AHr OLYGIÂB W. BOWIiSBI. Y CYNWYSIAD. BUCHEDDIAETH. Y Parch. John Elias, Môn . . 257 Mr. Richard Hugbes.o gylchdaith Caer- narfon.....258 DUWINYDDIAETH. Perffeithrwydd Goruchwyliaeth yr Ef- engyl, Pregeth gan y Parch. Griffith Hughes . . . . .262 AMRYWIAETH. Y ddyledswydd o gadw dydd yr Ar- glẅydd . . . . .267 Cylchlythyr y Pab . . . . 270 Dwys ystyriaethau yn nghylch yr Ath- rawiaethau oEtholedigaeth a Gwrth- odedigaeth > ... . . 272 Angeniony byd . . . . 273 Cariad at bechod . . • . . 273 Gofyniadau ....... , .274 ADOLYCIANT. YTraethodydd.Rhif.iii. , . 274 CENADAETH WESLEYAIDD. Ynysoedd Feegee . . . 275 Zealand Newydd . . . . 275 Ceylon a chyfandir India . . 275 Tiriad Cenadon . . . . 275 MARWOLAETHAU. Mrs. Margaret Jones, Le'rpwll. . 27(1 Mrs. Jane Williams, Caernarfon . . 277 BARDDONIAETH. Penillionar farwolaeth Ann, Plentyn Mr. Robert Davies, o Fostyn . , Englynion . . ... Y gwlybion meddwol a'r Tobaeco Y cwyn am Ann, Merch Richard ac Elizabeth Roberts, Bryndreiniog, Bangor . ...... ;, YrEnaid . . . fy NEWYODION. Talfyriado Fynag TrysorfaGynorthwy- ol Gweddwon a Gweinidogion meth- edig Wesleyaidd, am y flwyddynl844 Cyfarfod blynyddol yr ail Dalaeth Dde- heuol . :.- ....'. . •■ Y Wesleyaid yn Amerìcaa chaethiwed Y Conference Gwyddelig Wesleyaidd . Y Conference Wesleyaidd Cylchwyl Ysgolion Sabbothol y Wes- leyaid yn Llanidloes at Cymydog- aethau . . . . Clirio dyled capel Solfach, cylchdaith Tŷ-Ddewi . . . . Agoriad Capeli Seisonig . . . Smyrna—Rhufáin . . . YSenedd . . , . .. . Patriarch iawn .... Barbareidd-dradigyflfelyb—Satan-waith Tân dychrynllyd yn Quebec—Y Cor- achod Breiniol—Hunan-laddiad pen- derfynol—Manion—Esgorodd — Fri- odwyd—Bu farw. . . . 279 279 279 280 280 281 285 286 286 286 t87 287 LLANIDLOES: A Ö Y H O E D D'W Y D, AC S Y D D A R W E R T H, GAN DAVID EVANS. AB WERTH HEFYD GAN YR HO£L WMNipoeiON WESLEYAIDD CYMEBW. PRIS GHWECHBINIOG.