fT' WW—r- / 'J/' mit 8. ®Vt 37. YR EURGRAWIÍ WESLEYAIDD, Nis gallem addurno y Rhifyn hwn ág Arlun, gan fod y ddau [Gorphenhaf ac Awst] yn cael eu cyhoeddi gyda'u gilydd; ond rhoddir dau Arlun yn y nesaf. »A.3i OITGIID W. ROWIiAlíIìS. Y CYNWYSÍAD. BUCHEDDIAETH. Y Parch. John Eüas, Mon . . 225 DUWINYDDIAETH. Pregetb ar 1 Ioan iv. 16.. . . 228 ECLURADAETH YSCRYTHYROL. Sylwadau ar Luc v. 18—24. . . 231 AMRYWIAETH. Y ddyledswydd o gadw dydd yr Ar- glwydd . .-."'. . .232 Annibendod yr Annibynwyr . . 235 Sylwadau ar Atebiad Luther i Ofyniad- auJ. J—P—n. . . . .237 ADOLYCIANT. Blodeuyn Lleyn . . . .239 Y Canor Dirwestol , . . . 240 CENADAETH WESLEYAIDD. Prinder Cenadon .... 240 NIARWOLAETHAU. Henry-Jones, Beaumaris . . 239 Joseph Janion o Gaerlleon . . 240 Byr gofiant am Mrs. Sarah Cross, o'r Draethen . . . . 241 BARDDONIAETH. Cofia fi......242 Calfaria.....243 Myfyrdod ar Farwolaeth T. Williatos . 243 dduw- Rhan o'r 104 Salm.hyd y 9fed adnod Telyn Seion Y Beibl Ber yw fy oes Y priddyn i'r priddyn Hea wlàd fy Nhadau Bedd-argraffgwraig a fu farw yn< iol Arall . Englyn Dau Englyn . Bedd-argraff maban PERORIAETH. Iachawdwriaeth . • . NEWYDDION. Cyfrif.o'r arian a gasglwyd tuag at lei- hau y ddyled oddi ar Gapel Stryd Isa', yn nghylchdaith Llangollen. Y Cymdeithasau Crefyddol Cyfarfod Ysgolion Caergybi Cyfarfod Blynyddol Wyddgrug . . Agoriad Capeli Seisonig Y Senedd . . ... Cyhoeddiad o'r^Orsedd . liythyr o America Cyfoeth—Y Mor . . * • Hafod, ger Aberystwyth - Meddwdod ac angeu—Tân—Ymfudo i'r Amenca —Tai-doriad-Porth Cawl— Üiangfa gyfyní»—Mudo—Manion — Esgorodd —Priodwyd — Bu,farw - Gwelliant gwall. • • • • 244 244 244 244 245 845 245 245 245 245 245 246 247 248 250 251 251 251 251 252 253 254 LLANIDLOES: A GYHOEDDWYD, AC.SYDD AR WERTH, GAN DAV1D EVANS. ÀR WfSRTH HEFYD GAN YR HOLL WEINIDOGION WR8LEŸAIDD cyMREia. PRIS CHWECHIINIOG.