Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

/f* . C mif>6 YR EMGRAWN WESLEYÄIDD, YN ADDURNEDIG A DARLTJNLEN Ü'RPARCH. ROBERT ALDER, D.D ADDTJRNIB EIN EHIFTN NESAF A DAELÜNLEN »'e PAEOH; WILLIAM KELK. »A1V OITŴIÂD W. ROWJLAÜIDS. Y CYNWYSIAD. BUCHEDDIAETH. Y Parch. John Elias, Môn DUWINYDDIAETH. Crist yn cael ei ogoneddu a'i ryfeddu yn ei Saint . . EGLURADAETH YSCRYTHYROL. Hanes bywydyr Amherawdwr Cyrus . AMRYWIAETH. Y Genadaeth Gartrefol . Ar ymgrymiad mewn gweddi Cylchlythyr y Pab Hen Langc . . . . . Ymneillduwyr annghjson Ysgol Frutanaidd Rhuthyn . Preswylfa y Duwdod Dyfodiad y wraig o Ganaan at Grist . Atebiad iOfyniad D. J. . Oofyniad . . . . ADOLYCIANT. Sylwadau ar ein Llyfr Hymnau CENADAETH WESLEYAIDD. Affrica Orllewinol . India Orllewinol . . . Gogìedd America Frutanaidd . 161 162 166 169 170 171 173 173 173 174 175 176 177 177 180 180 180 Cyfandir India a Ceylon . . . 180 Gwaredigaeth Ragluniaethol Cenadwr 181 MARWOLAETHAU. Mr. Hugh Thomas, Caergybi . . 181 BARDDONIAETH. Cyffes yr edìfeiriol . . .184 Ber Odl ar gwsg . . . . 184 Duw a dyn yn cydweithio . .184 NEWYDDION. Hanes agoriad capel y Wesleyaid yn yr Eglwysfach, Ceredigion Ysgolion Sabbothol Cylchduith Caer- narfon . . • • Cyfarfod blynyddol y Wesleyaid Cy- mreig yn Manchester . Cyfarfod Tea Nantyglo. . . • Cylchwyl flynyddol y Gymdeithas Gen- adol Wesleyaidd YSenedd ..... Cyffes Llofrudd Trecastell . . . Amgylchiad dychrynUyd yn Yarmouth —Caerdydd— Llofruddiaeth — Culni Offeiriadol— Ffordd Haiarn i Gaer- gybi—Ymfudo i'r America . Manion— Esgorodd — Priodwyd — Bu farw ..•'•• 185 187 188 169 189 189 190 191 192 LLANIDLOES: A GYHOEDDWYD, AC SYDD AR WERT.H, GAN DAVID EVANS. Aa WEETH HBFYD GAN YB HOLL WEINIDOSION WESLBYAIDD CYMBBIG. FRIS 6HWB0HEINI0G.