Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÖTgfc 37 YR EÜRGRAWN WESLEYAIDD, YN ADDURNEDIG A DARLUNLEN ü'RPARCH. WILLIAM COULTAS. ADDÜRNIR 2IN RHIFYN NESAJ A DARLUNLEN «'R PAR»H: ROBERT ÀLDER, D.D. 1>A1¥ OIiYŴIA» W. HOWJLA9ÍDS. Y CYNWYSIAD. BUCHEDDIAETH. Y Parch. John Elias. Môn . . 129 DUWINYDDIAETH. Pregeth ar Heb. ix. 17, y rhan olaí . 131 AMRYWIAETH. Y Genadaeth Gartrefol . . .135 Y Pechod Gwreiddiol . . . 137 Ysgolion Brutanaidd . . .140 Cyfarchiad blynyddol y Gynadledd . 142 ADOLYGIANT. Crefydd foreuol—a Llywodraeth Duw . 145 Casgliad o Hymnau at wasanaeth y Methodistiaid Wesleyaidd . . 147 CENADAETH WESLEYAIDD. Zealand Newydd . . . .149 MARWOLAETHAU. Mr. Hugh Thomas, Caergybi . . 150 BARDDONAETH. Yr Ysgol Sabbothol, neu Athrofa Cal- faria . . . . . 152 Dau Englyn . . I5ä NEWYDDION. 'Cyfarfod y Beibl Gymdeithas yn Nghaergybi . . . . Lj3 Cyfarfod Treffynon . . . . 153 Angen Beiblau yn sir Faesyfed . 153 Cyfarfod Tea Porthmadoc . . Cyfarfod Teayn Llanidloes. Cyfarfod Tea y Wesleyaid Cymreig yn Nghaerlleon . . . Cyfarfod Tea Aberystwyth Hanes jr ail gwrdd Tea yn Nghapel Ty-Ddewi..... Agoriad Capeli Seisonig. Y Sened.l..... Gwaith Uechi Cymru G warth ar grefydd—Lladrata pen-ffordd oddiar Weinidog Wesleyaidd—Tras- eddwrleuangc—Tân—Hunan grogiad —Sesiwn Meirionydd— Damwain i Feddwyn—Marw mewnbedd Callineb Ci—Toll-lidiardau a'r Gwein- idogion Wesleyaidd—Cloch anferth ei maint—Ysgol deuluaid ddrwg— Llofruddiaeth Trecastell Barn Ouw am falchder, a rhegi—Boddi defaid— Llosgi gwartheg — Dociau Birkenhead, Le'rpwll—Lease hen— Damwain & marwolaetn—Y môr— Y fam annaturiol—Diofalweh—Tro sobr . Damwain dryehinebus ac angeuol — Smuglio—Manion—Esgorodd — Pri- odwyd—Bufarw 153 153 153 154 154 154 155 156 157 158 159 160 LLANIDLOES: A GjYHOEDDWYD, AC SYDD AR WBRTH, GAN DAVID EVANS. AR WERTH HEFYD GAN YR HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD CYMREIG. FRIS GHW*CHEINIO<5,