Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EIRGRAWJÍ WESLMAIDB, ìiiiUiUp YN ADDUÉNEDIG A DARLUNLEN O'RPARCH. SAMUEL HOPE. ADJDUBNIB BIN BHIFYH NBSJÜ? A DABLÜNLEN 0*B PABCH. SAMUBL COÜLIA8* DAH OLTŴIA» W. KOWlAXDS. Y CYNWYSIAD. BUCHEDDÌAETH. * Y Paich. John Eüas, Môn £ . . 9Í DUWINYDDIAETH. Pregeth, gan Mr. Benjamin Williams, Nant-y-glO . . %v "T . .100 ECLURADAETH YSCttYTHYROU Eglurhâd ar Ioan iv. 13,14.. » ^ 103 AMRYWIAETH. Cyfarchîad blynyddol y Gynadled(LjP 104 Hanes Tref Awôjìinddu a'i hamgyflSfc. oedd. V-" . .-,- . . 10" Rhith-Dduwìoldeb Siari:ÌWmei wely Angeu . . . '--,. . 109 Golygiadau y Wesleyaid am lawn Crist 112 Gofyniadau . . . .115 A ADOLYCJANT. Atebiad i'r Gofj niad, Pa beth yw Wes- feyaeth ? . . . . . 115 CENADAETH WESLEYAIDD. Ceylon a chyfandir India . . llfl índia Orllewinol . . . . 116 Tirìogaetháû Arfordir Hudson . . 116 Gogledd America Frutanaidd . .117 Ordeiniad ac ymadawiad Cenadau . 117 Sefyllfa cyllidawl y Gymdeithas, am y fNryddyn yn diweddu Rhag. 31, 1844 117 MARWOLAETHAU. Miss Ellen Jones, Porthmadoc . .118 BARDDONIAETH. Hymnau a gyfansoddwyd ac a ganwyd ar yr achlysur o ad-agor Capel Wes- leyaidd, Eglwysfach, Ceredigion . 119 Y Gwrthgiliwr edifeiriol . . 120 Ënglynion . . . . 120 Rhan o'r 104 Salm, hyd at y lOfed ad- nod,...... 120 NEWYDDION. Cyfarfod Cenadol a Chwarterol Aber- tawe. . yt . . Cyfa.ffod prageth» gan y Wesleyaid Cyinréigyn Utiea, America Undeb Cnstionogol . . Y Ddraig goch ìawr yn sychedu tam vraed y Saint .... ■ Cytial G weinidogion âg arian eisteddle- 11 oedd Capeli . ... Y Bedyddwyr yn Denmark. Agoriad Capeli Seisonig Ffraingc—Tahiti . . Y Senedd . ... Mam annaturiol .... üiangfa gyfyng—Trywanu—Syrthio i ffwrnes o dân poeth— Pwllheli—Hun- anfoddiad gwraig ieuangc o Gy- mraes, yn America—Cais ì roddi cap- el Wesleyaidd ar dàn— Lleidr— Llad- rad—Eto— Llosgi — Ffaglu dialgar— Lladrata—Trefeglwys . . . Amlwch—Anffawd ofidus—"Änadl tan- iedig ■*•* Trwyddedi i werthu gwirod vn cáel eu nacau—V Mor—Damwain Ÿr Eglwys Sefydledig—Manion Esgorodd-r.Prioawyd—Bu farw. 121 121 122 lv8 122 122 123 123 123 124 126 127 128 LLANIDLOES: A G;YHOEDDWYD, AC SYDD AB WE.RTjH, * GAN DAVID EVANS, AR WERTH HEFYD GAN YB HOLL WEINIDOGION WESLEYAIDD cyMBEIG. PBIS CäWBCiJElNlüG.