Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

IDNliWl WESIEYAIBB, VN ADDURNEDIG A DARLUNLEN Ü'R PARCH. WILLIAM BURT. ADDURNIR EIN RHIFYN NESAF A DARLÜNLEN o'R PARCH. ISAAC DENISON. OA.3Î OLTGIAD W. BOWLAHDS. Y CYNWYSIAD. BUCHEDOIAETH. Mr. John Prickard . . . . 1 DUWINYDCHAETH. Cyfrwng a ffordd yr Iachawdwriaeth . 4 ECLURADAETH YSCRYTHYROL. Eglurhâd ar Actau xviii. 18,19 . .7 AMRYWIAETH. Cyfarchiad Blynyddol y Gynadledd . . 8 Gair at y Trefnyddion Ẃesleyaidd yn Ngogledd Cymru . . . , 10 Mygrdrem ar y Gauaf . . .11 Y modd i gael priodi mewn Capeli . . 13 Hyawdledd Tnstwch uwch ben difrod- iadau Rum . . . .13 Y Trefnyddion Wesleyaidd yn America 14 Sylw ar Ofyniadau Mochnant . . 15 Gofyniadau . . . . 16 ADOLYCIANT. Pregeth ar 1 Cor. v. 14,15. . . 16 CENADAETH WESLEYAIDD. Haelioniy Beibl Gymdeithas Frutanaidd aThramor . . . .19 Affrica . . . . ... 20 MARWOLAETHAU. Mr. Davydd l>Rvies,iMachynlieth . 21 BARDDOMAETH. ; Cyfìeithiad o'r Penillion Seisonig . 22 Penillion er Coffadwriaeth am Robert Jones, o'rBwlch Gwyn . . . 23 Englynion i'r Nefoedd Englyn i'r Cynauaf, 1844 . Ërfyniad y Cystuddiol Ar y gair " Duw sydd noddfa i ni." PERORIAETH. Galwedigaeth 24 NEWYDDION. Talfyriad o Fynag blynyddol y Drysorfa er addysgu plant Gweinidogion y Me- thodistiaid Wesleyaidd Ail agoriad Uapel y Wesleyaid yn Dow- lais.Cylchdaith Merthyr Ymdrech teilwng o efelychiad.ynGwern- y-mynydd, Cylehdaith y Wyddgrug . YsgolSabbstholGwem-y-mynydd.Cylch- daith y Wyddgrug Cyfarfod Te St. Harmon, Cylchdaith "Llanidloes .... Cylchwyl Capel Cymreig, Aberhonddu . Cylchwyl Capel Wesleyaidd Cymreig Hamilton Place, Caerlleon Cyfarfod Te Pwllgloew . . . Capel Treffynon wedi ei drwyddedu i Briodi ynddo . . • . CyfarfodteLlandegla.CylchdaithRhuth- yn . "* . Agoriad Capeli Seisonig Wesleyaid America - Llofruddiaeth — Babi dol werthfawr — Smuglo—Peru Cymreig—-Merch wedi gwenwyno ei ttìad..... Esgorodd—Priodwyd—Bu farw 29 LLANIDLOES: A GYHOEDDWYD, AC SYDD AR WERTH, GAN DAVID EVANS. AR WERTH HEFTD GAN YR HOLL WHINIDOGION WESLEYAIDD CYMÄEIG. PRIS CHWECHEINIOG.