Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YÍÈ EUÍtGRAWN, NEÜ Y DRYSORFA, WlBSliW.ÌÌ©©fl Rhif. 12.] RHAGFYR, 1822. [Cyf. 14. BUCHEDDAU. BFíFFD A MARWOLAETH Y PARCHEDIG EDWARD JONES. [Parhâd o tu dal. 405.] ỲR hanescanlynol o'i selni a'i farwolaeth a ro.ddwyd i mi gau fychwaer, aca ymddengys felly, heb ychwanegu ato na thynu oddiwrtho. "Yn y flwyddyn 1820, cawsom ein pennodi i deithio yn Nghylchdaith Briocham, lle y cyrhaeddasom ar yr 21 o Awst, ac a gawsom dderbyniad croesawus gan y cyfeilìion. Yr oedd fy anwyl Briod yn bur foddlon fr sefydlíad, gáa gredn ei fod o Dduw. Ond Owî mor fyf ydoedd y pleser a fwynhasom; ar ol llafurio yn nghylch pum' wythnos gyda boddlonrwydd mawr, a thebygolrwydd ofod yn bur fuddiol. Wrth ddyehwelyd adref o bregethu ar noswaith bur wleb, fe gafodd ei wlychu, ac a gwynodd fod poen yn ei gefn. Ya ddioed mi a roddais iddo y cyfryw bethau, ag a alîai fod yn Hesol îddo, o dan fendith Duw. Y boreu drannoeth fe deim- lodd ei hunan yn llawer gwell, ond yn y prydnhawn aeth yn waeth. Yr oedd ei awyddfryd a'i ofaí yn gymaint tros waith Duw, fel nad allem ei berswadio i roddi heibio, nes yf oedd yn orfod aruo. Y Sul canlynol fe bregethodd daip gwaith, ac a fedyddiodd blentyn. Ni welwyd ef erioed ya fwy bywiog a gwresog, na'r pryd hwn, er fod ei wendíd corphoroíyn gymmaint, nes yr oedd yn orfod arno, rhwng ýr odfeuon, orphwys ei hun ar ei wely. Mi a gòfìaf tra byddwyf byw am y tro yma, pan yr oedd pob gaìr oedd yn ei ddywedyd yn cyrhâedd fy nghalon; yr oedd yn ymddang- os megis y tro olaf y cawn y fraint o eistedd o dan ei weinid,- 3 R *