Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EÜRGRAWN, NEÜ Y DRYSORFA, w»hiyâtoid, Rhif. 11.] TACHWEDD, 1822. [Cyf. 14. BUCHEDDAU. BYWYD A MÂRWOLAETH Y PARCHEDIG EDWARD JONES. [Parhâd o tu dal. 336.] TRA ybuefe yn Nghylch-daith yDrefnewydd, cafodd fyw yn nghymdeithas Duw ; at hyn, a hyo yn unig, yr oedd ya ymgeisio bob diwrnod o'i fywyd. Yr oedd ef, tra yn y dir- gel, gyda Duw; ac yn y cyhoedd, yn ymddwyn megis ya gweled yr Anweledig. Hydref, 1816. " Yr wyf yü mawrhau ac yn bendithio Duw am ei fawr ddaioni; O Arglwydd, dyro i mi ychwaneg o dy ddelw ar fy enaid, a chadw fi wrth dy draed hyd y diwedd." Dyma fel yr oedd yn byw â'i holl egni i wasan- aethu Duw fel y cyfrifid ef yn addas i gael rhan o etifedd- iaeth y saint yn y goleuni. Byddai yn Hawen, ac yn ben- dithiö Duw, pan y gwelai ychydig o tYrwyth ei lafur. "Yr wyf yn mawr ddiolch i Dduw fy mod i o ryw ddefnydd ya ei winllan." Yr oedd achos Duw yn pwyso yn agos iawn at ei feddwl; pan fyddai rhywbeth annymunol yn digwydd i beri î Seion alaru, byddai yn cyd-ddyoddef â hi, a mawr fyddai ei ofid, Maì, 1817. <{ Y mae fy enaid yn teimlo hiraeth am fwyn- hau ychwanego ddelw Duw ; O Arglwydd, dyro ychwaneg o ras i'm haddasu i'r gogoniant. Awst. " Ýr wyf heddyw yn ddiolchgar i Dduw fy mod i ëto yn mwynhau ei bresennoldeb ar fy enaid ; yr wyf yn teimlö aogen Hyw yn agosach ato, ac i ymlynu wrtho. Y 3E