Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EURGRAWN, NEU Y DRYSORFÁ, Rhif. 8.] AWST, 1822. [Cyf. 14. BUCHEDDAU. BYWYD A MARWOLAETH Y PARCHEDIG EDWARD JONES, [Parhâd o tu dal. 244.] Y nos hono aethym i dŷ fy mrawd i gysgu, a Williara Roberts gyda mi. Yr oeddwn i y pryd hwn yn llawn o gariad Duw. Boreu dranoeth pan aetbym allan, yr oeddwn yn medd- wl fy mod yn gweled Iesu Grist yn mbob man, wrth fy mwrdd, am danaf, ac yn oll yn oll i mi. Mi ddaethym yn awr i ffieiddio pob peth ag oeddwn gynt yn ei gyfrif yn elw; mi a welais fy holl gyfiawnderau fel bratiau budron: gwelais mai "Crist yw diwedd y ddeddf, er cyfiawnder i bob un sydd yn credu;" ac hefyd nad oedd fy ngweithredoedd da, mwy na'm rhai drwg, yn lieshau dim tu ag at gael derbyniad gyda Duw o'u plegid : "canys pan oeddwn elyn i Grist y'm hedd- ychwyd â Duw." Ac mai " nid o weithredoedd cyfiawn- der y rhai awnaéthymi, ond yn ol eidrugaredd yrachubodd efe fi." Wedi i mi ddyfod i adnabod Crist, cenhedlwyd ynof ddymoniad mawr i'w bregethu i eraill, o herwydd yr oedd ei gariad yn fy nghymhell i; yroedd arnaf eisiaui bawb ddy- fod i deimlo y cariad, pa unyr oeddwn yn eifeddu : yroedd yr ewyllys genyf yn barod; ond pa fodd i gwblhau yr hyii oedd dda, nid oeddwn yn medru oddiwrtho. Mi gefais fy nghymhell i bregethu gan amryw o'r pregethwyr; ond fe ddaeth annghçediniaethi mewn i beri i mi edrych ar fy mawr annheilyngdod, fel Moses gynt, nes yr oeddwn yn barod i ddywedyd fel Paul, '* Pwy syddynddigonoIi'rpethauhyn.,, Pan y byddai yr ysbryd yn barod, byddai y cnawd yn wan : jçud trwy hir gymhell, mi awneis gyunyg; ondtrwy ofuau. % N