Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EURGRAWN NEU Y DRYSORFA WKIllEirAIIlE>!E)o Rhif. 7.] GORPHENHAF 1822. [Cyf. 14. BUCHEDDAU. BYWYD A MARWOLAETH Y PARCHEDIG EDWARD JONES, [Parhâd o tu dal. 205.] Boreü y dydd Llua canlynol, yn lle myned yn ol fy mẁr- iad i edrych am waith, aethuin oddiyno ymhellach, ar fedr liiyned yr ail waith tua Llundain. Ortd ni ddarfu i mi aros yno, o herwydd yr oeddwn yn tybied pe buaswn yn cael gwaith, na chawswu aros, am nad oeddwn wedi bod saith mlynedd yn brentis. Gadewais Lundain, ac aethum trwy swydd Rhydychen a'r siroedd cymydogaethol. Cefais waith yn Fareham, yn swydd Hamp. Arosaisyno y Bghylch pum wythnos; y rhan fynychaf gwrandawn yr Ymneiüdu- wyr, tra y bum yno. Aethum oddi yno i Portsmouth, ac oddi yno i Newport yn Isle of White, lle y bum yn gweith- io am rai wythnosau; yna daethum i benderfyniad i gael gwybod â pha sect o bobl y dylaswn ymuno. Y peth hwn a roddais o flaen yr Arglwydd, iddo ddangos* i mi y bobl oedd agosaf i'r gwirionedd; a thrwy hyny cefais fy arwain at a chefais y fraint o ymuno â'r gymdeith|S: aethum trwy Sussex ac Essex i Norwich, lle yr arosais oddeutu pedwar mis. Yma y cefais ail arwydd gan yr Arglwydd (fel Gedeon gynt) à pha sect o bobl y dylaswn ymunö; canys yr oedd cymaint o rywogaethau Heisiau yn y dréf hon, yn gyffelyb i*r rhaioeddyn dywedyd "Myfi wyf eiddo Paul,"&c. nes yr oeddwh yn. methu gwybod pa le yr óedd crefydd bur i'w chael. Trá^yr arosais ỳn y dref hon cyfarfum yn y gymdei^ thas, ond eto heb adnabod pla fy nghalon j yr oeddwn y» % H ẅ'-