Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

DRYSORPA WESLEYAIDD. Rhif. 5.] MAI. 1822. [Cyf. 14. BUCHEDDAU. BYWYD A MARWOLAETH Ÿ PARCHEDIG EDWARD JONES. ÀNWYL FRAWD, 4 Mae yn ddrwg anaele genyf na buasai yr hanes isotl wedi ei anfon yn gynt atoch — Y mae dolur llygaid wedi bod arnaf er's dros ddau fis, a gorfu arnaf o'r diwedd geisio arall i ysgrifenu.—Tybiais mai gwell oedd i hanes fy mrawd yn nghyfraith gael ei anfon i'rbyd ^n eíeiriau ei hnn, " Yn- ddýnt hwy y mae efe wedi marw, yn llefaru eto.1' Ydwyf yr eiddoch yn serchog, Beaumaris, Mawrth 5, 1822. * W. Jones "Myfi Edward Jones, a anwyd yn mhlwyf Ysgeifiog yn Sîr Ffliut yn mis Mehefin yn y flwyddyno oed fý Arglwydd 1780, ao yr oeddwn yn fab i'm tad, yn dyner ac yn anwyl yn ngolwg fy mam. Yr oeddwn yu ofni Duw o'm mebyd, ac mi a gefais fy nghadw mewn ysgol nes yr oeddwn yn un ar bymtheg oed, y pryd hyn fe ddarfu i'rn r.hieni fy rhwymo yn brentis o Gurrier, yn Nhreflfynon, am dair blynedd; y rhai y darfu i mi eu gwasanaethu, ond nid heb lawer o ofidagalar, nid am fy mod yn gwasanaethu meistr caled ac oedd yn rhoddi arnaf faich ìhy drwm i'w ddwyn, ond am fy mod heb ang- hofio fy mhobl fy hun, a thŷ fy nhad, a fy euaid heb fodynof fel un wedi ei ddiddyfnu; ac i chwauegu at fy ngofid, fefu fy nhad farw y flwyddyn gyntaf yr oeddwn yn brentis; 6 hyn y daeth i mi dristwch ar dristwch, ondfeddarfu i Dduw y pryd hyn fy nhueddu i'w geisio ef trayr oedd i'w gael, ac î alw arno tra yr oedd yn agos; ac yn nydd fy nhrallod y ceisiais yr Arglwydd. Yr oeddwn y pryd hyn yn arferol o fyned fr eglwys, ac yn un o'r rhai oedd yn cann mawl iddynt ei hunainac nid i Dduw; y rhai fel fiuau y pryd hyny oedd- ynt heb §eçel ea gwneu hur y» greaduriaid newyddion, ac à