Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EURGRAWN WESLEYAIBDí • - \r< - ■ NBU ■ Dft YSORF A, ■'■!"■ 1 !■!'! B .' '■• , ' ,'.,!, ■ ! ■ ■ I I RHIF. 10.] HYDREF, 1821. [CYF. 13. IBTOIHHaANIgSc Yçhy&g o Hanes Bywyd a Marwoìaeth JOHN JONEH, o Fflint. MA* gwaith Ysbryd Duw yn nghakm y gwir Gristion, naor nefol a defnyddiol, fel nas gellir gwneyd gormod o sylw o hono ganddom ni i'r dyben i Dduw gael ei ogoniant, tra mae dyn yn mwyohau y budd o'r gras hwn. Wrth son am ddynion gwedi meirw ac oedd yn proffesu crefydd yn eu bywyd, nis gallwn fod yn rby ochelgar, o her- wydd ei fodyn llwybr anhawdd ei gerdded er lîes y byw. Mae hanes y duwiolion, ar ol iddynt feirw, yn cael effaith dda ar y byw. Maent yn dangos i ni nad chwedl dwyllod- tw ydyw Cristionogrwydd, ond cyfan-draitb o wirionedd dwyfol a nefol. Ac y mae bywydau y cyfry w gwedi bod yn fendith fawr i'm henaid. Mae yn betb dymunol i bob un sydd yn proffewi Cristionogrwydd, gadw coffadwriaeth feunyddioi o weithrediadau Ysbryd Duw ar en calonau; ac yn enwedig, yr amlygrwydd a roddes éf o'i anfeidrol ddaioni a'i drugaredd yn eu gwaredigaeth ragluniaethol allan o am- rywiol brofedigaethau cymysglyd ag y buont hwy yn llafur- io tanynt; ac er hyny, a waredwyd o'r fiFwrn a'r fiFau, ac a nerthwyd i ganmol golud y cariad prynedigol i bawb o'u hamgylch. Ond nid fel byn y mae, nis gellir cael ond gan ychydig bach gadw cofl'adwriaeth o'r fath yma, gau feddwl eu hitnain yn annheilwng o sylw lieiaí" neb o'u brodyr : ac o herwydd hyny, yn gadael yn aml i'r amiygrwydd ínwyaf o ymddygiad rhagluniaethol a grasol Duw tuag atynt, i fyned heibio yn ddi sylw. JOHN JONES, gwrthddrych yr hanes hwn, a anwyd yn mhlwyf y Wyddgrug, yn Swydd Fflint, yn y flwyddyn 1769, Hydref, 1821.] 2Z