Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

yr n EURGRAWN WESLBYAIBB, NEU DRYSORFA, éfC. ófc. I ■ I..... ! ! I ■ , ! ' S RHIF. 8.] AWST, 1821. [CYF. 13. fBUCWNHIAlflES,. Coffadwriaetham Mr. JOHN HEARNSHAfT. (Parhàd o tu dal. 244.) AWST 6. " Lŵerpool.—Mor lleied a wyddom am y profedigaethau sydd yn ein haros! Mor aml yr ydym yn cyfarfod âpboen,panyr addawsom i ni ein hunain y pleser- au mwyaf; afiechyd pan y dysgwyliasom am iechyd, a raar- wolaeth ynghanol bywyd! Mae y myfyrdodau hyn yn tar- ddu oddiwrth fy achos fy hun. Mi a ddaethym ymayn llawn oobaith am ddedwyddwch, allesmawr oddiwrth fod yn y Oonference, yn clywed yr ymddiddanion a'r pregethau, &e. Yn lle hyny, wele fi yn glaf ar hyd y Conference. Fy nghlef- yd oedd yn drwm, a'm peswch yn galed iawn, fy archwaeth a gollais, fy nghwsg a'm nerth a giliodd oddi wrthyf, a'm poen oedd yn llym iawn. Fy anwyl dadau, a'm brodyr y pregethwyr, a fuant dirion dros ben wrthyf, a darfuant, nid yn UDÎgddwyn fy nhraul i Madeira, ond hefyd, cynygiasant fy anfon yno drachefn os bernid hyn yn angenrheidiol; mae hyn yn fy narostwng i íawr at eu traed. Ond y mae y medd- wl o fyned i M^------agosyn annioddefol, er i Dduw fy nghyn- nal yn rhyfeddol pan y bum yno ; er hyny, mae meddwl am fod yn alltud yno, agos a gwneyd i mi ddywedyd, yn hytrach, Boed i mi farw yma! ond er hyn i gyd myfi a af os y medd- yg a gynghora, a'r Conference ddeisyfu." Nid felly y bu y peth, canys, pan y gofynod Mr. (Dr.) Clarke i Dr. B. efe a farnodd fod awyr Brisíol mor ífafriol Awst, 1821.] 2N