Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR NEÜ DRYSORFA, 4*c. <ÿc. íf '■ —■— i ————ÉÉgfe RHtF. 7.] GORPHENHAF, 1821. [CYF. 13. MWMP"—— ' "»" ■■.........H—lliHIII IIIIIIIHJ—W—i—à mmmàMẅ Coffadwriaeth am Mr. JOHN HBARNiSBÄir. (ParUâd o tu dal. 205.) Efe a gafodd lety yu fuan,am yr hwn yr oedd yn gorfod íalu yu ddrud, fei yr arferir codi oddiar ddyeithriaid bedwar íieu bump dolar yn yr wythnos, am lety lled wael. Ei améer •adreuliai mewn myfyrio, a chymeryd difyrwch er iêchyd; ,ac am nad oedd ganddo ond ychydig aduabyddiaeth, nid oêdd fawr brofedigaeth iddo i ŵyro oddiŵrth y drefn a rodd- jasai i lawr iddo ej hun i'w dilyn. Wrtb ddilyn patin, efe a deimlodd ei nerth yn adnewyddu o ddydâ i ddydd, vr hyn a gryfhaodd ei obaith y byddai yn alluog í ŴJycbwefyd at ei waith drachefn ; efe a waeddai allan unwaiifa, " Diolch i Dduw, yr wyf yn credu y caf fy nghyfrif gydâ'r teithwyr eto; brysia, Arglwydd, y dedwydd ddydd, os gweii yn dda!" Yr oedd wedi dechren dysgu yr iaith Ffrangaeg; ac yn awr efe a benderfynodd ddefnyddioeiamser i'w chwblhau, ynghyd â'r Groeg a'r Hebraeg. Ýn uiweddymishwn, fe ysgrifenafelhyn, '" Ionawr a aeth heibio ! Pa beth a wnaethym y mis hwn! Eri.miyn grefyddol ymdrecbu i brynu pob dydd, lìid oedd ond ychydig. Myfi a gyfieithais ddeg a phedwaj* ugaic o du dalenau o for-daith Cyrus; gwneyd peth cynnydd yn y Groega'r Hebraeg; ysgrifenu nifer o lythyrau anferth ; a thrysorais yn fy nghof bregeth Cristar y mynydd, yr epistoí at y Philipiaid, a'r rhan fwyaf o'r Colossiaid, heblaw darllen yn achlysurol. Niddymunwn bvth fod ynsegur, nac ychwaith ẄRPJHENHAF, 1-821-] 2 H *