YR EÜÄGEAWN WESLEYAIDD. NEU DRYSORFA, 4*c. <$-c. RHIF. 6] MEHEFIN, 1821. [CYF. 15. Coffadwriaeth am Mr. JOHN HEARNSHAfF. (Parhàd o tu dal. 163.) Pan gyrhaeddodd i Liverpool, efe a dderbyníwyd gydá thiriondeb a eharedigrwydd gan un o'r cyfeillion; a bod yn mhlith y bobl fywiog a serchus hyn a lonodd ei ysbryd yn ddirfawr, yn enwedig wrth gyfarfod yn eu cymdeithasau. " Y darluniad nefolaidd, (meddai efe,) a roddir o gariad ỳn 1 Cor. 18. a'r anogaethau i'w ddilyn, aeöeithiodd ynfelusar fy enaid y boreu heddy w, ac a fywiogwyd yn fwy wrth gỳfar- fod yn y gymdeithas. Gorpì;enhaf 3. " Yn y pythefnos diweddaf, treuliais awr bob dydd mewn ymddyddan a gweddi gydâ gwr goludog a syrthiodd oddiwrth Dduw. Yr oedd unwaith yn fflam o dân, ond erys misoedd wedi niyned i'r dom a'r claî. Oûd Duw a'i deffrôdd o'r trwmgwsg dychrynllyd i'r hwn y dyg- odd pechod ef iddo, ac efe a edifarhaodd mewn llwch a lludw. Ni welais neb erioed yn y fath ddyfnder o drueni, ac ni chlywais y fath weddiau ac addunedau ; ond heddyw agorwyd drysau y carchar, ac y mae y caeth yn rbydd. O Uawenyehed y nefoedd, a gorfoledded y ddaear, Uafar ganed holl bobl y byd, mae y marw yn fy w, a'r truenus wedí ei achub! Boed iddo sefyll yn gadarn, a boed ei fywyd rhag llaw mor addas, nes y symudo y gwaradwydd a dynodd gynt ar eglwys Dduw. c Awst 4 " Yr ydwyf wedi adfeilio llaweT erys ychydîg, ac y mae fy mheswch wedi dychwelvd yn fwy ffyroig nag Mehefin, 1821.] 2 C