Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

EURGRAWN WESEEYAIBB. DRYSORFA, äfc. <ỳc. RHIF. 2.] CHWEFROR, 1821. [CYF. 13. ]BU<0IMDAH1B8» , Coffadwriaeth am Mr. JOHN HEARNSHATT. (Parhâd o tii dal. 6.) YN y Brbl mi a gefais oll ag oedd arnaf eigiau. Mi a ddarllenais ne's oedd yn hwyr, ac arweiniwyd fi at y rhanau hyny o'r llyfr ag oedd yn perthynu yn neillduol i'm sefyllfa: ar ol hyny rhoddais heibio ac aethum i'm hystafeli gan gredu fod iechydwriaeth yn agos. Pan ar weddi mi a gefais allu mawr i ddadleu gydâ Duw, am gyflawniad ei addewid ; ac nid yn ofer. Mi ddywedais, 'Ni allaf wneuthur dim i ti, ni allaf yehwanegn dim atat ti; yr wyf yn aflan bob rhan. Ond tydi a elli fy achub, a chyfranu dy Yspryd ar unwaith i symud fy mhechod a'm trueni. Mi a ddeuaf atat, pa beth a all fy rhwystro? Pa fodd nad allaf gael fy achub yn fuan? Pa ham nad y nos hon ? yr awr hou? y funyd hon? Paham nad yn awr fy Nuw! fy Nuw? os wyt yn awr yn barod?' A thra fel hyn yn ymresymu, myfi a alluogwyd i gredu, ac i lefain mewn gorfoledd, " Fy Nuw a gymodwyd, a'm peeh- odau a faddeuwyd !" Mi a gefais wybodaeth cglur o'r dwyfol nawdd, a fy Bgorfoledd oedd fawr, fy yspryd a ddedwydd iselwyd o flaen Duw adyn, aea gadwyd mewn hwyl wiliad- wrus a sobr, ac felly aalluogwyd i rodio yn ofn Duw, ac yn niddauwch yr Yspryd Glan. Yr oeddwn y pryd hwn mewn perygl oddiwrth dueddgarwch fy nghyfeillion, pa rai adaen- asant faglau yn fy llwybr. Y meddyliau uehel a ffurfiasant am y gras a roddodd Duw i mi, a'r doniau â pha rai i'm cynoysgaeddodd, a fynegasant mewn dull annoeth, ao hefyd a'm gwthiasant yn rhy fynych i arferyd yn gyhoedd. Ond Duw a'm cadwodd oddiwrth ydrwg, trwyargyhoeddiad dwfn a gwastadol o'm gwendid a'm hanwybodaeth. Pa mor Cwefror, lfSI. F