Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR EURGRAWN wesleyaidd, NBU DRYSORFA, Ó>C. $C. RHIF. 1.] IONAWR, 1821. [CYF. 13. ~T~ i SSfiBBSSSBSSSSBSSSSSSBSSSSSBfiSjBBMBi 2BW<D)HoJHIAH]BS« Coffadwriaeth am Mr. JOHN HEARN&HAW. JYlrFI a anwyd (medd efe) Ebrill 8, 1781y mewn pentref yn agos i Sheffield; ac o'r amser boreuaf o'm hadgofiad, yr oedd ofn Duw yn effeithio arnaf. Meddyliais yn syml am dano, dymunais yn fawc ei foddhau, ac ofnais ei ddigio. Fel hyn y cadwyd fi rhag pechodan "gWrthyn o flaen y byd, a thueddais t ddarllen y Bibl, agweddio: mi a gefais lawer o byfrydweftyn aml yn y cyflawniadau by», er nad oeddwn yu iawn adnabod yr Arglwydd y pryd hyny. Ar ddydd y Solgwyn, yn 1790, yr ymwelodd pregethwr Wesleyaidd y tro cyntaf á^n pentref ni, ac a safodd yn yr heol i bregethu; ond yn fuan ar ol iddo gymeryd ei destyn, ei gynnulleidfa a ymadawsant, o herwydd tymestl fawr o daranau a mellt; ac efe a'i gyfeillion a ddaethant i dý fy nhad i gael cysgód, He y gorphenodd eî bregeth. Efe a an- turiodd gyhoeddi y byddai yno bregetjni drachefn ýn mhen y pythefnos, ao ni wrthwynebwyd ; a bu y drws yn agored o hyny allan, i groesawu Cenhadoo Duw. Yr eíengyl, fel hyn, wedi eniìl dyfodiad, a wrandawyd gyd àg awyddfryd a sobrwydd mawr gan lawer, pa rai a gawsant ei bod yn allti Duw er iaebawdwriaeth i bob un a gredai. Fy meddwl a oleuwyd yn raddol wrth wrando *r gair, agwéithiodd ynof sobrwydd a chariad at. ddarileu y Bìbl: hefỳd, awydd i fyned yn aml i'r^dirgel; a'r gauaf eaniynol Hwyr ymroddais i uno á phobl Dduw. Yma i'm dysgwyd ichwilio a holi fy hun, ac i daer alw ar Ddnw am ras i wneuthur ei ewyllys ef ya mhob peth. Fy llef a wrandawyd, a'm henaid a dynwyd eddiwrth wagedd a phechod, i wybodaeth a ehariad Dnw. A2