Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

€uwmn wttsìtpmit, NEU D R Y|Ö1fA fTYBODAETH DDWYFOL AC IACHUSOL. £££ AM Y FlrWYÖDYtf téìL BUCH-HANES,DmNYDDlAÉTH,GAIR DÜẄŸÍf CAÉL EI EGLURO, AMRYWIAETH, LLYTHYRÄU (Ccnhadoa), MARWOLAETHAU, BARDDONIAETH, PERORIAETH, NEẄŸDDJON,*c. S5555P Y DRYDEDD GYFROLAR DDŴS* —*— a-aMÉAfagafe- • DOLGELLAU; ÀRGRAPHWYD GAN RICHARŴ JöNES s AC AR WERTH YN HOLL GAPELAU CYMRAEG Y WESLEYAH).