YR EURGRAWN WESLEYAIDD, AM IONAWR, 1816. CB^grap^ía&au. COFFADWRIAETH AM MISS MARY DAWES. MISS MARY D VWES, gwrthrjch yr hanes ganlynoì, a anwyd yn Birmingham, yn y flwyddyn 1795. Hi oedd unig blentyn Williara Dawes, Yswain, ac a garwyd gan ei rhieni yn y modd tyneraf. Y'moreuddydd ei bywyd Ijî a eglnr- odd ei bod yn ferch i Adda syrthiedig mewrj amryw bethaa, ac o achos hyn ei mhara a farnodd yn angenrheidiol i'w daros- twng â dysgybüaeth fanwl. Fel y byddai bendith ar ei cher- yddon, pa bryd bynag y tybiai hwy yn angenrheidiol, hi a gy- fodai ei benaid at Dduw mewn gweddi, am iddynt gael effaith ddymunol arni. Ni chaniateid i Miss D. unrhyw beth ag y llefai am dano, os byddai hi yn iach, yr hyn oedd â thuedd mawr i reoli ei tìiymerau. Gosodwyd pechod ger ei bron yn ei iioll anferthwch : gwirionedd, haelioni, gostyngeiddrwydd, ac amynedd a ddangoswyd iddi yn eu holl degwcíi, ac yn neill- duol gwirionedd. Ni chaniateid iddi adrodd unrhyw beth a a fyddai yn niweidiol i'r gweinidogion, er y gallasai fod ya fanteisiol i'w rhieni i'w wybod, rhag y tueddid lii i ddywedyd pethau heb fod yn gwbl wir. Y fath oedd ei chariad at ygwìr, pan y tyfodd hi i íynu, fel, i arferyd ei geiriau ei hun, na's gwyddai am ddim ag y teimiai fwy o ddigilonrwydd atto nag i'wgair gael ei wrth-ddywedyd. • Yr oedd ei rhieni am iddi gael pob perfieithiad ag a allaî dysgeidiaeth ro'i iddi; gan hynny anfònasant hi i ysgol dal- westawl pan oedd yn naw oed, o herwydd yr hyn y galarodd yn íynych, ara iddi golliynoyr argraphiadau da a wnaethai Yspryd í>uw ar ei mheddwl; ond er ei bod wedi teimlo colled yn ei îienaid, yr oedd moddioti gras yn werthfawr iawn yn ei golwg. Ar ol ei dychweliad o'r ysgol, rhyngodd bodd i Dduw ei hargy- hoeddi o'r angenrheidrwydd anhepgorol o faddeuant a sancf- eiddrwydd; a phan welodd eithaf pechadurusrwydd pechod, hi a daer lefudd ar Dduw am gymeryd trugaredd arni, a dileu ei holl gamwcddau. O'r amser bynny, hi o ddechrcuodd ddyfod