X9 HIWTTBM©» OTMTOIL A TOIAM©!, GYD AG AMRYW BETHAU ERAILL, A GYMMERWYD O Bapurau p J15etopööton. At DDERBYNWYR yr EuRgrawn. Gyfeillion hynaws a hoff, Trwy anfeidrol ddaipni Duw, wele y cyhoeddiad hwn wedi dyfod i ddiwedd un Gyfrol arall; ac oddiwrth eich serch axh car- iad yn dyfod ymlaen yn gynarth- wywyr yn ystod y blynyddau a aeth heibio, mae hyd yma wedi bod yn háirr grawn euraidd ar hyd y Dywysogaeth. Mae yn ddiddanwch, nid ychydig genyf, (yma, ymbello dir a bro dirion Gomer,) fod y Cyhoeddwyr-yn bwriadu myned ymlaen gyd â'r gwaith diddanus ac adeiladol; gobeithiaf mai nid ara flwyddyn arall yn unig, ond o flwyddyn i fîwyddyníyn barhaus, hyd y dydd y disgyn yr angel o'r nef i gyhocddi na byddo-amser mwy- ach. Caru ein Gwlad a chol- eddu ein Hiaitb sydd waith a ddylem bawb oll yn unfryd lawenhau yn yr ymdrech. Felly fy Mrodyr anwyl, na charwn ar air ac ar dafod yn unig, ond mewn gweithred a gwirionedd. Cof yw genyf glywed chwedl am ddau aderyn parot, yn ym- ddiddan fel y caniyn, ebr un wrth y llall, " Yr wyf yn dy garu di yn bynod." " O yn hynod!" ebr y Uall, " Dangos dithe dy gariad ynte." Felly os ydym ninau yn caru ein Gwlad a'n Hiaith yn hynod, dangoswn hyny trwy'r ffrwỳth. Yr ydwyf yn deall werthu naw cant o'r Rhacfyr. 1820] M Eurgrawn bod mis yn ystod y flwyddyn ddiweddaf; yr hyn riT sydd, inae'n debyg yn dds- gonol i gario'r gwaith y'mlaen. Ond rhaid addef nad ydyw hyn ond nifer feehan, wrth aellidỳn rhesymol ei ddisgwyl pan ystyr- iom, 1. Nifer y Wesleyaid mewn Cyradeiíbas grefyddol Y'ng- hyraru yw 5338 (Ì68 o gynydd y flwyddyn ddiweddaf,) felly gwelwn nad oes un o bob pump o'r aeiodau yn derbyn yr Euv% grawn. 2. Lliosowgrwydd y gwran- dawyr; a diameu í'od amryw o honynt nad ydynt mewn eyin- deithaseglwy»ig, yn rhagdalwyr i'r gwaith. Onid ellid yn rheä- yraol ddisgwyl oddiwrth y can- oedd ag sydd o ddydd i ddydd yn parchu gaii Duw trwy ei wrando, y gwcrthid rhai cant- oedd ychwaneg yn fisol, nag a werthwyd yn y»dod yr auiser a aeth heibio. 3. Oddiwrth yr ymdrcch sy yn cael ei wneud i ymledaenu gwybodaeth trwy yr Ysgolioii Sabothol, fel nad oes ond ych- ydig yn awr na's gallant ddar- llain Iaith orchestol ein gwlad. 4. Y gwaith ynddo ei hun. A oes un gwaith (ni's gwn i am uij,) yn fwy defnyddiol, a'i des- tyiiau yn fwy gwahanol. Mae'r gwaith o'ch blaen yn cyhoeddi ei werth, ac ofer fyddai i mi na neb arall î ymhelaethu ar y pen