Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

81 N1WYBB2» ©WILÂIDOIL A OTIAMOIEí . GYD AG AMRYW BETHAU ERAILL, A GYMMERWYD O îôanurau j> jftetopDöíon. Cymanfa Jlynyddol y Trefnydd- ion Wesleyaidd yn Liverpool. Yr oedd amryw o'r gwein- idogion wedi ymgynull ar yr 17 o Gorpbenaf 1820, i drefnu sefyllfaoedd y pregethwyr, yn nghyd â phethau eraill. Dydd Mercher y 26 o Gorphenaf, y dechreuodd y cyd-ymddiddan cyffredinol, yn nghapel Burns- w ick, pryd y dewiswyd y Parch. Jabez Bunting i fod yn Lly wydd, a'r Parch. George Marsden i fod yn Ysgrifenydd; ac yr oedd o gylch tri chant o bregethwyr yn ymg-ynulledig. Yn eu mysg yr oedd y Parch. Mr. Tobias, yr hwn oedd wedi cael ei anfon yn gynddrychiolwr dros y Gymanfa yn yr Iwerddon, a'r Parch.Mr.E- mory,yr hwn oedd yn gynddrych- iolwr dros y Gymanfa gyffredin- oi, o"r Unol-daleithiau yr A- merica. Yr oedd y Gymanfa hon yn un ragorol o'r cysurus, o her- wydd yr arwyddion a gawsom o bresenoldeb yr Arglwydd mor neillduol yn ein plith; a'r undeb, a'r cariad brawdol a oedd rhwng y pregethwyr â'u gilydd. Pre- gethwyd llawer o bregethau gwerthfawr a buddiol, yn yr am- rywiol gapelydd ag sydd yn per- thyn i'r TrefnyddionẄesleyaidd yn y dref boblogaidd hon. Mae enwau y rhai a bregethodd yn ngbapely Cyrary(Benns Garden) íel y c.mlyn, yn nghyd a'r testyn- au oddiwrth ba rai y darfu iddynt Tachwedd, 1820J lefaru. Dydd Sabboth Gorph. 16, pregethodd y P«irch. John WiU- iams, laf. am 10, óddiwrth2Cor. 5. 1. ac am 6, oidiwrth Luc 15. 11-32. Sabb.jih 23, oddiwrth Mat. 6. 33. ac am 2, oddiwrth Dat. 3. 18. Am 6. y Parch. Ed- ward Jones, laf oddiwrth 2 Pedr 1. 10, 11. NosFawrth can- lynol am 7, y Parch. T. Thom- as, oddiwrth 1 Pedr 1. 6. Nos Fercheram 7, y Parch. R. Hum- phreys, oddiwrth Rhuf. 8. 2. Nos lau am 7, y Parch. William Evans, oddiwrth Tit. 2. 14. Nos Wener, yParch. Dafydd Rogers, oddiwrth Ioan 21. 17. Sabboth. 30, am 7 yn y borau y Parch. Owen Jones, oddiwrth Sal. 27. 4. Am lOy Parch.John Jones,laf. oddiwrth Gen. 22. 2. Am 2 y Parch. John Bryan. oddiwrth Sal. 102. 16. Am 6 y Parch. Robert Jones, 2il. oddiwrth Hos. 14. 4. a'rParch. Daíydd Jones, 2il oddiwrth Dat. L 5. Borau dydd Llun, am 7, cyfarfu- wyd i weddio.Am 10 pregethodd y Parch. William Evans, oddi- wrth Sal. 46. 4. a'r Parch. Will- iam Batten, oddiwrth Luc i. 71, 75. Am 2 y Parch. Lewis Jones, oddiwrth Luc 19. 41, 42. a'r Parch T. Thomas, oddiwrtb. Matt. 16. 26. Am 6 y Parch. Hugh Hughes, oddiwrth 1 Cron. 28. 9. ar Parcb Dafydd Rogers, oddiwrth Phil. 1. 23. Dydd: Mawrth, y laf, o Awst, yn yr hwyr. pregethodd y Pareh. Ed-