Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

65 mmwYmim ®w%à3<®k &fmà$msh GYDAGAMRYW BETHAU ERAILL, A GYMMERWYJJ O u î n - b ffîapmâu p jSetopûöíoîu CYFARFOD TALAITHIOL. Anwyl Frawd.—Mcddyliais y byddai yn hoíf ga.ii ddartlen- wyr eich boddiol Eurgrawn, gael gweled ychydig o hanesam ein Cyfarfod Talaithiol am y flwyddyn hon, yr hwn a gyn- haliwyd yn Nhreffynon; ac yn onwedig testynau 'r pregethau, &c. Am byny, bydd i raieugosod i lawr yn gylchynol fel y canlyn: Nos Fawrth, Meaefiiî yr20ed. deeareuwyd y Cyfarfod gan y Parch. John Davies, gweinidog Caerdydd, trwy ddarüen y 32en. Salm; a phregethodd y Parch. Richard Boimer, gweinidog Llanfyílin oddi ar 2 Cor. 5. 1. a1r Parch. John Dayies ar ei ol ef, oddi ar Esa, 66. 2, Dydd Mer- cher, ara 5 oV gloch yn y boreu, pregethodd y Parch.Lot Hughes, gweìnidog Caerfyrddin, oddiar l tíron. £9. 5. a'r nos y. Parçh. David Williams, gweinidog Caerdydd, oddi ar Rhuf. 10. 6, 10. a'r Parch. WiIIiam Hughes^ gweinidog Dolgellau, oddi ar loan .20. 20. Boreu dydd Iau am 5 o'r gloch, pregethodd y Paree. Humphrey Jones, gwein- idog Machynlleth, oddi ar loan 1. 29. a'r hos, y Parch. Jonathan Crouther, gweinidog Burslem, yn Saesonaeg, oddí ar Salm 49.8. a'r Parch. James Wood, gwein- ídqg Wafceneld, yn Saesonaeg, oddi ar Rhuf. 15, 13. Nos Wener, pregethodd y Pareh. Medi, 1820.] Owen Thomas, gweinìdog' Caer- narvòn, oddi ar Heb. 2. 9* a'r Parch. Robert Jones, gweinidog Tŷ-Ddewi, oddi af Mat. 18. 10. NosSadwra, pregethodd yParch. Lewis Jones, gweinidog Llen- golien, oddi ar Luc 13. 24. a Robert Humphreys. gweinidog Dimbyeh, oddiar Rhuf. 9. 19-^- 24. Boreu Sabfeoth, am 5 o'r gloch, pregethodd y Parch.Ro- bert Jones,gweinidogTỳ-Ddew i, oddi ar Iago 5.20. A» lOo'r gloch, y Parch. David Evans, gweinidog Pwllheli, oddi ar Ezec 36. 26—28. a'r Parch. Evan Edwards, gweìnidog Mer- thyr-tydfil, oddi ar Esa. 25.-6. Am 2 o'r gloch, pregethodd Dr, Hugheso Liverpooí, yn Saeson- aeg, oddi ar Heb. 7.25. a'r Pareh. David Jones, gweinidog Llangefni, oddi ar Saim 27. 1. Y nos, pregethodd y Pareh. Ed- ward Anwyl, gweinidog Llan- rwst, oddi ar íoan 14. 23 a'r Parch. John Davies, gweinidog Llantrisant, oddi ar ìoan 3. H, 15. Dydd Llun y boreu, ara 5 o'r glocb, pregethodd y Parch. William Evans,gweinidogLlan- fyllin, oddi ar loan 8. 12. ac ara 10, pregethodd y Parch. Mdrgan Griffiths, gweinidog Äherysí- wyth, oddi ar Salm 48. IV îÇf Parch. David Johís, cdiiì «r Mat. 11. 2—6. A m 2 oV gíòebj, y Parch. Hugh Hughes, gw*4jif- idog Machynileth, odtW HfMoa. lî, 2-^6. aV Parchedig "J<Ai\i