Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

49 GYD AG AMRYW BETHAU ERAILL, A GYMMERWYD O Bapurau p ŵtopDDton. Creulondeb Affricanaidd. Yn nheymas yr Ashantees, yn Affrica, yn cynwys yn ol pob tyboliaeth filiwn o drigolion, ynghyd â 150,000 o wŷr arfog, mae 'r arferiad echryslon o aberthau dynol yn parhau i raddau helaeth, Hysbysiadau geirwir a dderb^niwyd yn ddi- weddar, sydd yn raynegu fod hyn yn gwneud i fynu ran o'ii holl wleddoedd; rhai o ba rai a gynhelir bob uh dydd ar hugain, ac nad oes lai na chant yn caeí eu haberthu ar bob tro. Heb law hyn, raae aberthiadau eraill yn cael eu hoffrymu ar farwol- aeth gwýr enwog, mwy neu lai gwaedlyd yri ol parchedigaeth y marw. Y brenhin, ar farwolaeth ei fam,a aberthodd yngigyddlyd 3000!î! Seremoniau claddedig- aeth Cadben enwog a gadwyd bob wythnos dros ysbaid tri mis, pan yr aberthwyd gerllaw 400. Ar gladdedigaeth un o barch, mae'n arferol i olchi ei fedd gyd â gwaed dyn cyfrifol, pan y mae yr holl berthynasau yn bre- senol; ac wedi gosoà y pentwr o esgyrn a phenglogau y rhai a aberthwyd yngwaelod y bedd, mae amryw heb feddwl niweid yn cael eu gwahodd, i gynorth- wyo i osod yr arçh yn y bedd, a phan yn cael eu gosod ar y pen- glogau, mae caethwas o'r tu cefn yn syfrdanu un o ddynion rhydd y dref gyd âg ergyd â GORPHENH-AF, 1820.1 phastwn ar ei ben, gan dori archoll dwfn y tù cefn i'w wddf, yna mae yn cael ei daflu ar y pentwr, a'r bedd yn cael ei lenwi yn ddisyrawíh, O am i oìeunì efengyl Crist gyrhaedd y wlad dywyll hon, a hyny héb oedi. Mahometaniaeth. Trwy hys- bysiadau a dderbyniwyd yn Ve- nice, gydà llong o'r ynysoedd lonaidd, yr hon a adawodd Cor- fu y 26 o Ebrill, ymddengys fod Ali Pacha o Albania, wedi cael ei alw i Constantiriople, gan yr ardderchog Vizier, i roddi cyfrif am ei ymddygiad; ond ei fod wedi gwrthodufuddhaui'r alwad, a'i fod wedi codi lluman gwrth- ryfel yn erbyn y Porte (llywodr- aeth). Chwanegir fod y Groeg- iaid a'r Twrcs wedi cjmeryd llŵ o ffjddlondeb i'w gynorthwyo, a dywedir yn Corfu, fod Ali wedi cyhoeddi ei hun yn Frenhin Epirus, ac i'r diben i g'adarnhau y poblogrwydd Groegaidd o'i blaid, ei fod wedi ei fedyddio. Y Groegiaid yw'rmwyaf lluosog-. Rhaid i Fahometaniaeth ddyfod i'r llawr, canys planhigfyn yw na phlanodd ein Tad nefol. A phob teyrnas a ymrana yn erbyn ei faun ni saif. / lawr yr elo är YnysFfraingc. Trwy lythyrau a dderbyniwyd yn ddiweddar o'r lle uchod, liysbysir lòd y dwym- yn, a wnaeth fawralanastra yno, yn graddol leihau. Ond ÿ di- ..... G •